Review
BibTex RIS Cite

Yüzyıllık Cumhuriyetimizde Tıp eğitiminin yolculuğu

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 157 - 165, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1431863

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 29 Ekim 1923 yılından bu yana yüz yıl geçti. Ne mutlu bizlere ki, Atatürk gibi ileri görüşlü bir lidere sahibiz. Cumhuriyetin kazanımları olarak adlandırılan devrimler içinde yükseköğretim ve tıp eğitimi alanında yapılan çalışmalar da yer almaktadır. Atatürk tarafından kültür / üniversite reformu olarak başlatılan çalışmalarda yüz yıllık sürede yaşanan olumlu-olumsuz değişimler bu yazıda özetlenecektir. Yazının amacı okuyucularımızı ülkemizin yükseköğretim-tıp eğitimi tarihi konusunda bir yolculuğa çıkarmak ve tıp eğitimi ile ilgilenen tüm tarafların gelecekte yapacakları çalışmalara ışık tutmaktır. Cumhuriyetimizin yaşında olan modern tıp eğitimimizin dünya çapında değerli hekimler yetiştirmesi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmada anahtar özelliktedir. Daha nice yüz yıllara dileği ile iyi okumalar.

Ethical Statement

Etik kurul onayı gerekmemektedir

Supporting Institution

Yoktur

Thanks

yoktur

References

 • Özata M. Atatürk, Bilim ve Üniversite Ankara: TÜBİTAK; 2007.
 • Terzioğlu A. Cumhuriyet Dönemi Türk Tıbbına ve Tıp Eğitimine Kısa Bir Bakış. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 2002;(2): p. 269-307.
 • TBMM. Tıp Eğitimi Araştırma Raporu. Ankara:; 1991.
 • Flexner A. Medical Education in the United States and Canada. ABD: Carnegie Foundation; 1910.
 • Atatürk MK. Nutuk Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınevi; 1927.
 • Fişek N. Halk Sağlığına Giriş Ankara: Çağ Matbaası; 1983.
 • Evsile M. Cumhuriyet Döneminde Sağlık Hizmetleri (1923-1950). Kesit Akademi Dergisi. 2018; 4(13): p. 1-19.
 • Özata M. Bandırma Vapurunda Üç Hekim ve Samsun. [Online]. [cited 2023 Kasım 23. Available from: HYPERLINK "https://astibder.org/2023/03/09/bandirma-vapurunda-uc-hekim-ve-samsun/" https://astibder.org/2023/03/09/bandirma-vapurunda-uc-hekim-ve-samsun/ .
 • Ersevinç M. Atatürk Araştırma Merkezi. [Online].; 2021 [cited 2023. Available from: HYPERLINK "atam.gov.tr" atam.gov.tr .
 • Bayram SD. Sağlık Kamu Hizmetinin Dayanağı Olan Ve Sağlık Hakkını Güvence Altına Alan Düzenlemeler İle İlkeler. YBHD. 2021;(2): p. 175-240.
 • 11. Aksakal Hİ. Dr. Refik Saydam Önderliğinde Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetlerini Modernleştirme Çabaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 27(1): p. 219-231.
 • Maarif Vekilliği. İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor. İstanbul:; 1939.
 • Widmann H. Atatürk Ve Üniversite Reformu İstanbul: Kabalcı Yayınevi; 2010.
 • Schwartz P. Kader Birliği 1933 Sonrası Türkiye'ye Göç Eden Alman Bilim Adamları İstanbul: Belge Yayınları; 2003.
 • Akar N. Bozkır Çocuklarına Bir Umut: Dr. Albert Eckstein İstanbul: Gürer Yayıncılık; 2008.
 • Toplum Hekimliğine Gönül Verenler – 20: Ord. Prof. Albert Eckstein: Çocukların Peşinde Anadolu. Çalışma Ortamı Dergisi. 2015;(142): p. 20-22.
 • Atatürk Ansiklopedisi. Marshal Planı. [Online].; 2022 [cited 2023 Kasım 23. Available from: HYPERLINK "https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/marshall-plani/" https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/marshall-plani/
 • Bülbül B. Marshall Planı Ve Türkiye’de Uygulanışı 1948-1957 Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tüksek Lisans Tezi; 2006.
 • Ak S. Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Sağlık Politikaları. ASHD. 2021; 20(1): p. 28-36.
 • Dirican R. Dr. Behçet Uz (1893-1986) ve Ulusal Sağlık Planı. Toplum ve Hekim. 2001; 16(6): p. 465-467.
 • Arslan A. Çok Partili Döneme Geçişten 27 Mayıs'a Türkiye'de Siyaset Ve Üniversite. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 2002;(2): p. 41-83.
 • Kılıç R. Türkiye'de Yükseköğretimin Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi. Dumlupınar Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi. 1999;(3): p. 289-310.
 • Şahin A. 27 Mayıs 1960 Darbesi Sonrasında 13 Kasım 1960 Tasfiyesinin Analizi Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi; 2019.
 • Kılın T, Kalaycı İ. İki Darbe Arası Dönemde Türkiye’de Üniversiteler (1960-1980). Kafdağı. 2020; 5(2): p. 191-211.
 • YÖK. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. [Online].; 1981 [cited 2023. Available from: HYPERLINK "www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf" www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf .
 • TBMM. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. [Online].; 1982 [cited 2023. Available from: HYPERLINK "https://www5.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf" https://www5.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf .
 • Ulusoy Ö, Bora T. 1402'den KHK'lara: KHK'lılar - Bir Muhasebe. [Online].; 2019. Available from: HYPERLINK "https://birikimdergisi.com/guncel/9726/1402-den-khk-lara-khk-lilar-bir-muhasebe-1" https://birikimdergisi.com/guncel/9726/1402-den-khk-lara-khk-lilar-bir-muhasebe-1 .

The journey of medical education in our century-old Republic

Year 2024, Volume: 63 Issue: 1, 157 - 165, 19.03.2024
https://doi.org/10.19161/etd.1431863

Abstract

The Republic of Türkiye, which was declared on October 29, 1923, is one hundred years old. We are happy to have a visionary leader like Atatürk. Studies carried out in the field of higher education and medical education are also among the revolutions called achievements of our Republic. In this article, the positive and negative changes experienced over a hundred years in the studies initiated by Atatürk as a cultural / university reform will be summarized. The aim of the article is to take our readers on a journey about the history of higher education and medical education in our country and to shed light on the future studies of all parties interested in medical education.
Through our modern medical education, which is the same age as our Republic, valuable physicians will be trained worldwide and our country will rise to the level of contemporary civilizations.
Wishing you many more centuries of happy reading.

References

 • Özata M. Atatürk, Bilim ve Üniversite Ankara: TÜBİTAK; 2007.
 • Terzioğlu A. Cumhuriyet Dönemi Türk Tıbbına ve Tıp Eğitimine Kısa Bir Bakış. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 2002;(2): p. 269-307.
 • TBMM. Tıp Eğitimi Araştırma Raporu. Ankara:; 1991.
 • Flexner A. Medical Education in the United States and Canada. ABD: Carnegie Foundation; 1910.
 • Atatürk MK. Nutuk Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınevi; 1927.
 • Fişek N. Halk Sağlığına Giriş Ankara: Çağ Matbaası; 1983.
 • Evsile M. Cumhuriyet Döneminde Sağlık Hizmetleri (1923-1950). Kesit Akademi Dergisi. 2018; 4(13): p. 1-19.
 • Özata M. Bandırma Vapurunda Üç Hekim ve Samsun. [Online]. [cited 2023 Kasım 23. Available from: HYPERLINK "https://astibder.org/2023/03/09/bandirma-vapurunda-uc-hekim-ve-samsun/" https://astibder.org/2023/03/09/bandirma-vapurunda-uc-hekim-ve-samsun/ .
 • Ersevinç M. Atatürk Araştırma Merkezi. [Online].; 2021 [cited 2023. Available from: HYPERLINK "atam.gov.tr" atam.gov.tr .
 • Bayram SD. Sağlık Kamu Hizmetinin Dayanağı Olan Ve Sağlık Hakkını Güvence Altına Alan Düzenlemeler İle İlkeler. YBHD. 2021;(2): p. 175-240.
 • 11. Aksakal Hİ. Dr. Refik Saydam Önderliğinde Cumhuriyet Dönemi Sağlık Hizmetlerini Modernleştirme Çabaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 27(1): p. 219-231.
 • Maarif Vekilliği. İstanbul Üniversitesi Hakkında Rapor. İstanbul:; 1939.
 • Widmann H. Atatürk Ve Üniversite Reformu İstanbul: Kabalcı Yayınevi; 2010.
 • Schwartz P. Kader Birliği 1933 Sonrası Türkiye'ye Göç Eden Alman Bilim Adamları İstanbul: Belge Yayınları; 2003.
 • Akar N. Bozkır Çocuklarına Bir Umut: Dr. Albert Eckstein İstanbul: Gürer Yayıncılık; 2008.
 • Toplum Hekimliğine Gönül Verenler – 20: Ord. Prof. Albert Eckstein: Çocukların Peşinde Anadolu. Çalışma Ortamı Dergisi. 2015;(142): p. 20-22.
 • Atatürk Ansiklopedisi. Marshal Planı. [Online].; 2022 [cited 2023 Kasım 23. Available from: HYPERLINK "https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/marshall-plani/" https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/marshall-plani/
 • Bülbül B. Marshall Planı Ve Türkiye’de Uygulanışı 1948-1957 Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tüksek Lisans Tezi; 2006.
 • Ak S. Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Sağlık Politikaları. ASHD. 2021; 20(1): p. 28-36.
 • Dirican R. Dr. Behçet Uz (1893-1986) ve Ulusal Sağlık Planı. Toplum ve Hekim. 2001; 16(6): p. 465-467.
 • Arslan A. Çok Partili Döneme Geçişten 27 Mayıs'a Türkiye'de Siyaset Ve Üniversite. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 2002;(2): p. 41-83.
 • Kılıç R. Türkiye'de Yükseköğretimin Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi. Dumlupınar Dergisi Sosyal Bilimler Dergisi. 1999;(3): p. 289-310.
 • Şahin A. 27 Mayıs 1960 Darbesi Sonrasında 13 Kasım 1960 Tasfiyesinin Analizi Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi; 2019.
 • Kılın T, Kalaycı İ. İki Darbe Arası Dönemde Türkiye’de Üniversiteler (1960-1980). Kafdağı. 2020; 5(2): p. 191-211.
 • YÖK. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu. [Online].; 1981 [cited 2023. Available from: HYPERLINK "www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf" www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2547.pdf .
 • TBMM. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. [Online].; 1982 [cited 2023. Available from: HYPERLINK "https://www5.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf" https://www5.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf .
 • Ulusoy Ö, Bora T. 1402'den KHK'lara: KHK'lılar - Bir Muhasebe. [Online].; 2019. Available from: HYPERLINK "https://birikimdergisi.com/guncel/9726/1402-den-khk-lara-khk-lilar-bir-muhasebe-1" https://birikimdergisi.com/guncel/9726/1402-den-khk-lara-khk-lilar-bir-muhasebe-1 .
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Reviews
Authors

Hatice Şahin 0000-0002-5200-7533

Publication Date March 19, 2024
Submission Date February 5, 2024
Acceptance Date February 19, 2024
Published in Issue Year 2024Volume: 63 Issue: 1

Cite

Vancouver Şahin H. Yüzyıllık Cumhuriyetimizde Tıp eğitiminin yolculuğu. EJM. 2024;63(1):157-65.