Year 2000, Volume 39, Issue 3, Pages 165 - 168 2000-09-01

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE JOB SATISFACTION AS AN ELEMENT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT WİTH A SAMPLE FACTORY

Aliye MANDIRACIOĞLU [1] , Emel LÜLECİ [2] , Aybügen LEBLEBİCİ [3]

80 207

Çalışmanın amacı, bir balata fabrikasında çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini belirlemektir. Fabrikada çalışan toplam 225 işçiye anketler dağıtılmış, 96 işçinin doldurduğu anket değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS version 7.5 bilgisayar programı ile araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Çalışanların doyum ölçeğinin ölçek skor ortalaması 3.37 ± 0.59 ( en düşük 2.07 ve en yüksek 4,67) olarak bulunmuştur. Çalışanların iş doyumu ile bazı değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile incelenmiştir. Takım çalışması, yönetim ve meslekdaş desteği, işe bağlı bağımsızlık ve karar alabilme ve başka işe geçme beklentisinin iş doyumunu etkilediği belirlenmiştir.
The purpose of the study is to measure the level of job satisfaction of vvorkers who work in the break lining factory. Data were collected by a self-reported questionnaire from 96 vvorkers of total 225, and analysed using the statistical softvvare SPSS version 7.5. The job satisfaction scores' mean of the job satisfaction index was found 3.37 ± 0.59 (minumum 2.07 and maximum 4,67). The analysis of one way variance revealed that job satisfaction was associated vvith team vvorking and feeling valued, managerial and collegial support, job related indepedence and initiative, vvorkload, expecting to change their current company.
Other ID JA73FE33GH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Aliye MANDIRACIOĞLU

Author: Emel LÜLECİ

Author: Aybügen LEBLEBİCİ

Dates

Publication Date: September 1, 2000

Bibtex @ { etd343360, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege University}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {165 - 168}, doi = {}, title = {TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {MANDIRACIOĞLU, Aliye and LÜLECİ, Emel and LEBLEBİCİ, Aybügen} }
APA MANDIRACIOĞLU, A , LÜLECİ, E , LEBLEBİCİ, A . (2000). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ege Tıp Dergisi, 39 (3), 165-168. Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343360
MLA MANDIRACIOĞLU, A , LÜLECİ, E , LEBLEBİCİ, A . "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 165-168 <http://egetipdergisi.com.tr/issue/31390/343360>
Chicago MANDIRACIOĞLU, A , LÜLECİ, E , LEBLEBİCİ, A . "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000): 165-168
RIS TY - JOUR T1 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Aliye MANDIRACIOĞLU , Emel LÜLECİ , Aybügen LEBLEBİCİ Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 168 VL - 39 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Aliye MANDIRACIOĞLU , Emel LÜLECİ , Aybügen LEBLEBİCİ %T TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 3 %R %U
ISNAD MANDIRACIOĞLU, Aliye , LÜLECİ, Emel , LEBLEBİCİ, Aybügen . "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 3 (September 2000): 165-168.
AMA MANDIRACIOĞLU A , LÜLECİ E , LEBLEBİCİ A . TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 165-168.
Vancouver MANDIRACIOĞLU A , LÜLECİ E , LEBLEBİCİ A . TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(3): 168-165.