Yıl 2015, Cilt 54 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 58 2015-06-01

Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar
Conditions affecting the use of antibiotics and antibiotic knowledge level of dentists working in a dental disease research hospital

Serhat UYSAL [1] , Ümit CANDAN [2] , Mehmet Sinan EVCİL [3] , Ayşe UYSAL [4] , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN [5] , Tansu YAMAZHAN [6] , Sercan ULUSOY [7]


Amaç: Antibiyotikler, artan bakteriyel direnç, yüksek maliyetler ve yeni antibiyotik keşiflerinin azalması gibi nedenlerden dolayı dikkatli kullanılması gereken ilaçların başında gelmektedir. Akılcı antibiyotik kullanımı (AAK), uygun antibiyotik, uygun süre ve dozda, en düşük maliyet ile bilinir. Diş hekimleri, diş ve dişeti enfeksiyonları, endokardit profilaksisi gibi durumlarla sık karşılaşmakta ve bu nedenle antibiyotikleri sıkça kullanmaktadırlar. Bu çalışmada bir eğitim diş hastanesinde görev yapan hekimlerin AKK'ye etki eden durumlar irdelendi. Gereç ve Yöntem: Çoktan seçmeli sorulardan oluşan anket gözetim altında cevaplama yöntemi ile uygulandı. Sonuçlar sıklık ve yüzdeler hesaplanarak analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil olan 114 diş hekiminin 73'ü (%64) kadındı. Reçete yazarken verilecek antibiyotiğe uygun anamnez alma noktasında kendisini “çok iyi”, “iyi” ve “orta” şeklinde tanımlayanların oranı sırasıyla, % 54.1, % 22.3 ve % 11.5 olarak bulundu. Meslekte 15 yılı aşkın süredir çalışan diş hekimleri diğerlerine oranla daha az mezuniyet sonrası eğitim aldıkları, daha az AAK konusunda eğitim aldıkları fark edildi ve 15 yılı aşkın süredir çalışan diş hekimleri, antibiyotik bilgi kaynağı olarak meslektaşlarını daha yüksek oranda kullandıkları görüldü. Sonuç: İlaç sanayinin bilgilendirmeleri yerine; tanı ve tedavi kılavuzları ve kitapları gibi bilimsel kaynaklar ile mezuniyet sonrası AAK eğitimlerine yönelmenin gerektiği görülmüştür.
Aim: Antibiotics should be used with caution because of the increase in bacterial resistance, high treatment costs and decrease of the new antibiotic discovery. Rational use of antibiotics is referred as appropriate antibiotic choice, appropriate döşe and duration and the lowest cost. Dentists are frequently confronted with situations like endocarditis prophylaxis, tooth and gum infections, and therefore they often use antibiotics. In this study; the factors affecting rational antibiotic use of dentists working in educational dental hospital were investigated. Materials and Methods: The questionnaire consists of multiple choice questions was performed by answering under surveillance method. Results were analyzed with calculating of frequencies and percentages. Results: Out of 114 dentists included in the study, 73 (64%) were women. In terms of taking anamnesis for appropriate antibiotic prescription, dentists considered himself/herself as very good, good and moderate were 54.1%, 22.3% and 11.5%, respectively. It was found that the dentists working more than fifteen years attended less post-graduation educations and courses about rational antibiotic use, and they often took information about antibiotics from their colleagues. Conclusion: It was observed that scientific resources such as diagnosis and treatment manuals or books, and post-graduation educations in rational antibiotic use are necessary instead of pharmaceutical industry informations.
Diğer ID JA46ZC78GY
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Serhat UYSAL

Yazar: Ümit CANDAN

Yazar: Mehmet Sinan EVCİL

Yazar: Ayşe UYSAL

Yazar: Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN

Yazar: Tansu YAMAZHAN

Yazar: Sercan ULUSOY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { etd344111, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {55 - 58}, doi = {10.19161/etd.344111}, title = {Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar}, key = {cite}, author = {UYSAL, Serhat and CANDAN, Ümit and EVCİL, Mehmet Sinan and UYSAL, Ayşe and TAŞBAKAN, Meltem IŞIKGÖZ and YAMAZHAN, Tansu and ULUSOY, Sercan} }
APA UYSAL, S , CANDAN, Ü , EVCİL, M , UYSAL, A , TAŞBAKAN, M , YAMAZHAN, T , ULUSOY, S . (2015). Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar. Ege Tıp Dergisi , 54 (2) , 55-58 . DOI: 10.19161/etd.344111
MLA UYSAL, S , CANDAN, Ü , EVCİL, M , UYSAL, A , TAŞBAKAN, M , YAMAZHAN, T , ULUSOY, S . "Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 55-58 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31446/344111>
Chicago UYSAL, S , CANDAN, Ü , EVCİL, M , UYSAL, A , TAŞBAKAN, M , YAMAZHAN, T , ULUSOY, S . "Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 55-58
RIS TY - JOUR T1 - Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar AU - Serhat UYSAL , Ümit CANDAN , Mehmet Sinan EVCİL , Ayşe UYSAL , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN , Tansu YAMAZHAN , Sercan ULUSOY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344111 DO - 10.19161/etd.344111 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 58 VL - 54 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344111 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344111 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar %A Serhat UYSAL , Ümit CANDAN , Mehmet Sinan EVCİL , Ayşe UYSAL , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN , Tansu YAMAZHAN , Sercan ULUSOY %T Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344111 %U 10.19161/etd.344111
ISNAD UYSAL, Serhat , CANDAN, Ümit , EVCİL, Mehmet Sinan , UYSAL, Ayşe , TAŞBAKAN, Meltem IŞIKGÖZ , YAMAZHAN, Tansu , ULUSOY, Sercan . "Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar". Ege Tıp Dergisi 54 / 2 (Haziran 2015): 55-58 . https://doi.org/10.19161/etd.344111
AMA UYSAL S , CANDAN Ü , EVCİL M , UYSAL A , TAŞBAKAN M , YAMAZHAN T , ULUSOY S . Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar. ETD. 2015; 54(2): 55-58.
Vancouver UYSAL S , CANDAN Ü , EVCİL M , UYSAL A , TAŞBAKAN M , YAMAZHAN T , ULUSOY S . Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(2): 58-55.