Yıl 2015, Cilt 54 , Sayı 2, Sayfalar 65 - 69 2015-06-01

Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi
Incidence and clinical importance of prostate cancer in patients who underwent radical cystoprostatectomy

Hakan TÜRK [1] , Mustafa KARABIÇAK [2] , Sıtkı ÜN [3] , Hüseyin TARHAN [4] , Okan Nabi YALBUZDAĞ [5] , Naciye Ümit BAYOL [6] , Tufan SÜELÖZGEN [7] , Cemal Selçuk İŞOĞLU [8] , Ferruh ZORLU [9]


Amaç: Rastlantısal olarak radikal sistoprostatektomi (RSP) örneklerinde saptanan prostat adenokarsinomlarının çoğu lokalize ve iyi diferansiye klinik önemsiz kanserlerdir. Bu çalışmada RSP yapılan hastalarda rastlantısal saptanan prostat adenokanseri oranını saptamayı ve hastaların sağkalımlarına etkisini ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Eylül 2007 ile Mart 2014 tarihleri arasında mesane kanseri nedeniyle RSP yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların cerrahi endikasyonu derin kas invazyonu olan üroteliyal karsinom veya transüretral rezeksiyon ile kontrol altına alınamayan yüksek dereceli değişici epitel hücreli karsinom olmasıydı. Tüm hastalara standart RSP ve iki taraflı genişletilmiş pelvik lenfadenektomi yapıldı. Sistoprostatektomi materyalinde tüm örnekler dikkate alınarak tümörün Gleason derecesi, prostatik intraepitelyal neoplazi (PIN) birlikteliği, ekstrakapsüler yayılım, seminal vezikül tutulumu ve lenf nodu metastazı değerlendirildi. Bulgular: Mesane üroteliyal kanseri nedeniyle RSP uygulanan 126 hastanın 26'sında (%20.6) rastlantısal prostat adenokanseri saptandı. Saptanan prostat kanserlerinin 16'sı pT2a (%61.5), 8'i T2c (%30.7) ve ikisi de T3b (%7.6) evresinde idi. Hastaların 18'inin Gleason skoru 6 ve altında, 6'sının 7 (4+3) ve iki hastanın da 9 (5+4) olarak tespit edildi. Sonuç: Mesane kanseri nedeniyle RSP yapılan hastalarda geride prostat dokusu bırakılmadan tüm prostat dokusu çıkarılmalıdır. Mesane ve prostat kanseri birlikteliğinin yüksek olduğu akılda tutulmalı, dikkatli ve detaylı patolojik incelemeye ihtiyaç vardır.
Aim: Incidental prostate adenocarcinomas which are detected in radical cystoprostatectomy (RCP) specimens are generally localized, well differentiated and have no clinical importance. In this study, we aimed to determine the rate of incidental prostate adenocarcinoma in patients underwent RCP and assess its effect on survival of the patients. Materials and Methods: The patients who underwent RCP for urothelial bladder cancer between September 2007 and March 2014 were analyzed retrospectively. Deep muscle invasion of urothelial carcinoma or high grade transitional epithelial cell carcinoma that could not be controlled by transurethral resection were the indications for surgery. Standard RCP and bilaterally expanded pelvic lymphadenectomy were performed in all patients. All samples of the cystoprostatectomy specimen were examined; Gleason degree of tumor, concurrent prostatic intraepithelial neoplasia, extracapsular extension, invasion of seminal vesicle, and metastasis of lymph nodes were evaluated. Results: Incidental prostate adenocarcinoma was diagnosed in 26 of 126 patients (20.6%) who underwent RCP for bladder urothelial carcinoma. The stages of prostate cancer were pT2a in 16 patients (61.5%), pT2c in 8 patients (30.7%), and T3b in 2 patients (7.6%). Gleason score was detected as lower than 6 in 18 patients, 7 (4+3) in 6 patients, and 9 (5+4) in 2 patients. Conclusion: All prostate tissue should be resected with no residual prostate tissue left in patients who underwent RCP for bladder cancer. The high coincidence of bladder and prostate cancers should be kept in mind, careful and detailed pathological examinations are needed.
Diğer ID JA94TM95JH
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hakan TÜRK

Yazar: Mustafa KARABIÇAK

Yazar: Sıtkı ÜN

Yazar: Hüseyin TARHAN

Yazar: Okan Nabi YALBUZDAĞ

Yazar: Naciye Ümit BAYOL

Yazar: Tufan SÜELÖZGEN

Yazar: Cemal Selçuk İŞOĞLU

Yazar: Ferruh ZORLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { etd344113, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {65 - 69}, doi = {10.19161/etd.344113}, title = {Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi}, key = {cite}, author = {TÜRK, Hakan and KARABIÇAK, Mustafa and ÜN, Sıtkı and TARHAN, Hüseyin and YALBUZDAĞ, Okan Nabi and BAYOL, Naciye Ümit and SÜELÖZGEN, Tufan and İŞOĞLU, Cemal Selçuk and ZORLU, Ferruh} }
APA TÜRK, H , KARABIÇAK, M , ÜN, S , TARHAN, H , YALBUZDAĞ, O , BAYOL, N , SÜELÖZGEN, T , İŞOĞLU, C , ZORLU, F . (2015). Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi. Ege Tıp Dergisi , 54 (2) , 65-69 . DOI: 10.19161/etd.344113
MLA TÜRK, H , KARABIÇAK, M , ÜN, S , TARHAN, H , YALBUZDAĞ, O , BAYOL, N , SÜELÖZGEN, T , İŞOĞLU, C , ZORLU, F . "Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 65-69 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31446/344113>
Chicago TÜRK, H , KARABIÇAK, M , ÜN, S , TARHAN, H , YALBUZDAĞ, O , BAYOL, N , SÜELÖZGEN, T , İŞOĞLU, C , ZORLU, F . "Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 65-69
RIS TY - JOUR T1 - Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi AU - Hakan TÜRK , Mustafa KARABIÇAK , Sıtkı ÜN , Hüseyin TARHAN , Okan Nabi YALBUZDAĞ , Naciye Ümit BAYOL , Tufan SÜELÖZGEN , Cemal Selçuk İŞOĞLU , Ferruh ZORLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344113 DO - 10.19161/etd.344113 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 69 VL - 54 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344113 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344113 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi %A Hakan TÜRK , Mustafa KARABIÇAK , Sıtkı ÜN , Hüseyin TARHAN , Okan Nabi YALBUZDAĞ , Naciye Ümit BAYOL , Tufan SÜELÖZGEN , Cemal Selçuk İŞOĞLU , Ferruh ZORLU %T Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344113 %U 10.19161/etd.344113
ISNAD TÜRK, Hakan , KARABIÇAK, Mustafa , ÜN, Sıtkı , TARHAN, Hüseyin , YALBUZDAĞ, Okan Nabi , BAYOL, Naciye Ümit , SÜELÖZGEN, Tufan , İŞOĞLU, Cemal Selçuk , ZORLU, Ferruh . "Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi". Ege Tıp Dergisi 54 / 2 (Haziran 2015): 65-69 . https://doi.org/10.19161/etd.344113
AMA TÜRK H , KARABIÇAK M , ÜN S , TARHAN H , YALBUZDAĞ O , BAYOL N , SÜELÖZGEN T , İŞOĞLU C , ZORLU F . Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi. ETD. 2015; 54(2): 65-69.
Vancouver TÜRK H , KARABIÇAK M , ÜN S , TARHAN H , YALBUZDAĞ O , BAYOL N , SÜELÖZGEN T , İŞOĞLU C , ZORLU F . Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(2): 69-65.

Makalenin Yazarları
Mustafa KARABIÇAK [2]
Hüseyin TARHAN [4]
Okan Nabi YALBUZDAĞ [5]
Naciye Ümit BAYOL [6]
Tufan SÜELÖZGEN [7]
Cemal Selçuk İŞOĞLU [8]