Yıl 2015, Cilt 54 , Sayı 2, Sayfalar 70 - 73 2015-06-01

Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği
Efficacy of metoclopramide for prevention of postoperative nausea and vomiting in dental treatment under outpatient general anesthesia

Esra YÜKSEL [1] , Demet SERGİN [2] , Taner BALCIOĞLU [3]


Amaç: Çalışmamızda günübirlik genel anestezi altında diş tedavisi yapılan hastaların postoperatif bulantı-kusma (POBK) tedavisinde metoklopramidin etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Günübirlik genel anestezi altında diş tedavisi yapılan, ASA I-II 60 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya alınan 60 hastadan anestezi indüksiyonu sonrası cerrahi başlamadan önce iv 10 mg metoklopramid verilen hastalar (Grup 1) (n=30), antiemetik verilmeyen hastalar (Grup 2) (n=30) olarak adlandırıldı. Postoperatif derlenme ünitesinde hastalar 15, 30. dk, 1., 2., 4. ve 6. saatlerde bulantı/kusma varlığı ve şiddeti açısından değerlendirilmişti. Olgulardaki bulantı/kusma şiddet skoru, 5 noktalı skala (0=bulantı yok, 1=hafif bulantı, 2=orta şiddetli bulantı, 3=saatte 2 defadan daha az kusma, 4=saatte 2 defadan daha fazla kusma) kullanılarak ölçülmüştü. Ek antiemetik alımı ve yan etkiler kaydedilmişti. Bulgular: Hastaların demografik verilerinde istatistiksel anlamlı fark yoktu. Postoperatif tüm ölçüm zamanlarında, bulantı/kusma skorları açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). İki grupta da ek antiemetik gereksinimi ve yan etki gözlenmedi. Sonuç: Metoklopramid ve kontrol grubu arasında POBK ve ek antiemetik gereksinimi açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
Aim: This study retrospectively evaluates the efficacy of metoclopramide in preventing postoperative nausea and vomiting (PONV) in patients who had dental treatment under outpatient general anesthesia. Materials and Methods: The records of 60 ASA I-II patients who had dental treatment under outpatient general anesthesia were examined retrospectively. From 60 patients who were included in the study, patients who receieved metoclopramide 10 mg IV after anesthesia induction comprised Group 1 (n=30) and those who did not receive any antiemetic medication comprised Group 2 (n=30). The patients were assessed in the postoperative recovery unit in terms of presence and severity of nausea/vomiting at 15, 30 min and 1, 2, 4, and 6 hour. The nausea/vomiting severity scores of the patients were measured using a 5-point scale (0=no nausea, 1=mild nausea, 2=moderate nausea, 3=vomiting less than twice an hour, 4=vomiting more than twice an hour). Additional antiemetic drug administration and side effects were recorded. Results: There were no statistically significant differences in the patients demographic data. No significant difference was found between the two groups in terms of nausea/vomiting scores at any of the postoperative measurement times (p>0.05). There was no need for additional antiemetic medications or any side effects in any of the groups. Conclusion: No significant difference was shown between the metoclopramide and control groups in terms of PONV or the need for additional antiemetic medication.
Diğer ID JA99PC62JU
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Esra YÜKSEL

Yazar: Demet SERGİN

Yazar: Taner BALCIOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { etd344114, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {70 - 73}, doi = {10.19161/etd.344114}, title = {Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, Esra and SERGİN, Demet and BALCIOĞLU, Taner} }
APA YÜKSEL, E , SERGİN, D , BALCIOĞLU, T . (2015). Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği. Ege Tıp Dergisi , 54 (2) , 70-73 . DOI: 10.19161/etd.344114
MLA YÜKSEL, E , SERGİN, D , BALCIOĞLU, T . "Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 70-73 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31446/344114>
Chicago YÜKSEL, E , SERGİN, D , BALCIOĞLU, T . "Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 70-73
RIS TY - JOUR T1 - Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği AU - Esra YÜKSEL , Demet SERGİN , Taner BALCIOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344114 DO - 10.19161/etd.344114 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 73 VL - 54 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344114 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344114 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği %A Esra YÜKSEL , Demet SERGİN , Taner BALCIOĞLU %T Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344114 %U 10.19161/etd.344114
ISNAD YÜKSEL, Esra , SERGİN, Demet , BALCIOĞLU, Taner . "Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği". Ege Tıp Dergisi 54 / 2 (Haziran 2015): 70-73 . https://doi.org/10.19161/etd.344114
AMA YÜKSEL E , SERGİN D , BALCIOĞLU T . Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği. ETD. 2015; 54(2): 70-73.
Vancouver YÜKSEL E , SERGİN D , BALCIOĞLU T . Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(2): 73-70.