Yıl 2015, Cilt 54 , Sayı 2, Sayfalar 78 - 82 2015-06-01

İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma
Correlation of mid-trimester homocysteine, vitamin B12 and folate levels with adverse pregnancy outcomes: A clinical study

Ulku Mete URAL [1] , Ayse Filiz AVSAR [2] , Nuri DANISMAN [3] , Pınar Caglar AYTAC [4] , Baran ALTUAKAR [5]


Amaç: Bu çalışmanın amacı, gebeliğin 20-26. haftalarında bakılan maternal serum folat, B12 vitamini ve homosistein düzeylerinin gelişebilecek olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu klinik çalışma, üçüncü basamak bir merkezde gebeliğinin 20-26. haftasında olan 159 gebe üzerinde prospektif olarak yapıldı. Gebeliğin takibinde komplikasyon gelişen ve gelişmeyen gruplar, serum folat, B12 vitamini ve homosistein düzeyleri açısından t test ve Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı. Homosisteinin, B12 vitamini ve folat ile korelasyonu için regresyon analizi kullanıldı. Bulgular: Takipte 159 gebenin 32'sinde (%20.13) gebeliğe bağlı komplikasyon gelişti. Normal ve komplike gebelik grupları arasında, ikinci trimesterde bakılan homosistein (p=0.25) ve B12 vitamini (p=0.19) açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı. Folat düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildimesine (p=0.02) rağmen sonuçların normal sınır aralığında olmasından dolayı klinik olarak anlamsız olarak yorumlandı. Homosistein ve B12 vitamini seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde ters korelasyon (r = -0.407, p=0.013) tespit edildi. Sonuç: Sonuçlarımız, ikinci trimesterde bakılan homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin gelişebilecek gebelik komplikasyonları ile ilişkisi olmadığını göstermektedir. Bu bulgulara göre homosistein, B12 vitamini ve folatın gebelik komplikasyonları konusunda prediktif bir değer taşımamaktadır.
Aim: The aim of this study is to determine if maternal serum levels of folate, vitamin B12 and homocysteine at 20-26 weeks of gestation are associated with subsequent adverse pregnancy outcomes. Materials and Methods: This prospective study was conducted in a tertiary care center and included 159 pregnant women at 20-26 gestational weeks. Complicated and uncomplicated pregnancy groups were compared in terms of serum levels of folate, vitamin B12, and homocysteine using Mann-Whitney U and t tests. Correlation of homocysteine with vitamin B12 and folate were analyzed with regression analysis. Results: Of the 159 participants, 32 (20.13%) suffered from pregnancy complications. There were no significant differences in the levels of the midtrimester homocysteine (p=0.25) and vitamin B12 (p=0.19) between healthy and complicated pregnancy groups. The significant difference in terms of folate levels (p=0.02) was considered to be clinically insignificant, since the measured levels were within normal range. There is a statistically significant inverse correlation between homocysteine and vitamin B12 levels (r = -0.407, p=0.013). Conclusion: Our results indicate that homocysteine, vitamin B12 and folate concentrations in mid-trimester are not associated with adverse pregnancy outcomes. These findings suggest that these markers seem not to have predictive value for pregnancy complications.
Diğer ID JA95GT93RU
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ulku Mete URAL

Yazar: Ayse Filiz AVSAR

Yazar: Nuri DANISMAN

Yazar: Pınar Caglar AYTAC

Yazar: Baran ALTUAKAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { etd344116, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {78 - 82}, doi = {10.19161/etd.344116}, title = {İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma}, key = {cite}, author = {URAL, Ulku Mete and AVSAR, Ayse Filiz and DANISMAN, Nuri and AYTAC, Pınar Caglar and ALTUAKAR, Baran} }
APA URAL, U , AVSAR, A , DANISMAN, N , AYTAC, P , ALTUAKAR, B . (2015). İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma. Ege Tıp Dergisi , 54 (2) , 78-82 . DOI: 10.19161/etd.344116
MLA URAL, U , AVSAR, A , DANISMAN, N , AYTAC, P , ALTUAKAR, B . "İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 78-82 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31446/344116>
Chicago URAL, U , AVSAR, A , DANISMAN, N , AYTAC, P , ALTUAKAR, B . "İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 78-82
RIS TY - JOUR T1 - İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma AU - Ulku Mete URAL , Ayse Filiz AVSAR , Nuri DANISMAN , Pınar Caglar AYTAC , Baran ALTUAKAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344116 DO - 10.19161/etd.344116 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 82 VL - 54 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344116 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344116 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma %A Ulku Mete URAL , Ayse Filiz AVSAR , Nuri DANISMAN , Pınar Caglar AYTAC , Baran ALTUAKAR %T İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344116 %U 10.19161/etd.344116
ISNAD URAL, Ulku Mete , AVSAR, Ayse Filiz , DANISMAN, Nuri , AYTAC, Pınar Caglar , ALTUAKAR, Baran . "İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma". Ege Tıp Dergisi 54 / 2 (Haziran 2015): 78-82 . https://doi.org/10.19161/etd.344116
AMA URAL U , AVSAR A , DANISMAN N , AYTAC P , ALTUAKAR B . İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma. ETD. 2015; 54(2): 78-82.
Vancouver URAL U , AVSAR A , DANISMAN N , AYTAC P , ALTUAKAR B . İkinci trimester homosistein, B12 vitamini ve folat düzeylerinin olumsuz obstetrik sonuçlarla ilişkisi: Klinik çalışma. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(2): 82-78.