Yıl 2016, Cilt 55 , Sayı 3, Sayfalar 122 - 128 2016-09-01

Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi
Evaluation of levels of gender perception and related factors among first-year students in a medical faculty

Zeynep Sedef VAROL [1] , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU [2] , Şafak TANER [3]


Amaç: Bu çalışmanın amacı bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel araştırma şeklinde yürütülen çalışma Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 eğitim yılında birinci sınıfta okuyan 435 öğrenciden 352'sine (%81) ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 24 sorudan ve iki alt skaladan oluşan Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin (CEÖ) Türkçe versiyonu ve sosyo-demografik özellikleri sorgulayan bilgi formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin CEÖ puan ortalaması 62.6±5.6'dür. Öğrencilerin CEÖ “Geleneksel Cinsiyet Normları” alt skala puan ortalaması 43.1±5.1 “Eşitlikçi Cinsiyet Normları” alt skala puan ortalaması 19.6±2.1'dir. Kadın öğrencilerin CEÖ ortalaması 65.3±3.9, erkek öğrencilerin puan ortalaması 60.6±5.8 idi. Cinsiyetler arasında cinsiyet eşitliği açısından fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p
Aim: The aim of this study was to evaluate levels of gender perception and factors relating to this among first-year students in a medical faculty. Materials and Methods: The population of this cross-sectional study consisted of 356 (81%) of the 435 first-year students attending Ege University Faculty of Medicine in the 2013-2014 academic year. Data were collected using the Turkish version of the "Gender Equality Scale", which includes 24 items and 2 sub-scales, along with an information form to gather socio-demographic data. Results: Mean total score of students on the Gender Equality Scale was 62.6±5.6. Mean score on the “Traditional Gender Norms” sub-scale was 43.1±5.1 and mean score on the “Equalitarian Gender Norms” sub-scale was 19.6±2.1. Mean total score was 65.3±3.9 for female students and 60.6±5.8 for male students. This difference between the genders regarding gender equality was found to be statistically significant (p
Diğer ID JA97CV43NK
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Zeynep Sedef VAROL

Yazar: Meltem ÇİÇEKLİOĞLU

Yazar: Şafak TANER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2016

Bibtex @ { etd344208, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {122 - 128}, doi = {10.19161/etd.344208}, title = {Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {VAROL, Zeynep Sedef and ÇİÇEKLİOĞLU, Meltem and TANER, Şafak} }
APA VAROL, Z , ÇİÇEKLİOĞLU, M , TANER, Ş . (2016). Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi , 55 (3) , 122-128 . DOI: 10.19161/etd.344208
MLA VAROL, Z , ÇİÇEKLİOĞLU, M , TANER, Ş . "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 122-128 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31453/344208>
Chicago VAROL, Z , ÇİÇEKLİOĞLU, M , TANER, Ş . "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 122-128
RIS TY - JOUR T1 - Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi AU - Zeynep Sedef VAROL , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU , Şafak TANER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344208 DO - 10.19161/etd.344208 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 128 VL - 55 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344208 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344208 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi %A Zeynep Sedef VAROL , Meltem ÇİÇEKLİOĞLU , Şafak TANER %T Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.344208 %U 10.19161/etd.344208
ISNAD VAROL, Zeynep Sedef , ÇİÇEKLİOĞLU, Meltem , TANER, Şafak . "Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 55 / 3 (Eylül 2016): 122-128 . https://doi.org/10.19161/etd.344208
AMA VAROL Z , ÇİÇEKLİOĞLU M , TANER Ş . Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. ETD. 2016; 55(3): 122-128.
Vancouver VAROL Z , ÇİÇEKLİOĞLU M , TANER Ş . Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(3): 128-122.