Yıl 2016, Cilt 55 , Sayı 3, Sayfalar 149 - 151 2016-09-01

PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı
Cardiac metastasis of small cell lung cancer diagnosed with PET/CT and echocardiography

Fırat Uygur [1] , Hakan Tanrıverdi [2] , Bülent Altınsoy [3] , Fatma Erboy [4] , Ziyaeddin Aktop [5] , Meltem Tor [6]


Malign tümörlerin kardiyak metastazları kalbin primer tümörlerinden daha sık görülür. Primer akciğer kanserlerinde kalbin ve perikardın lokal invazyonu sık görülür ancak lokal invazyon olmadan myokard tutulumu nadirdir. FDG PET/BT malign tümörlerin tanısal değerlendirmesinde ve evrelemesinde yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak myokardın FDG tutulumu oldukça yoğun ve heterojendir. Bronkoskopik biyopsi ile küçük hücreli akciğer kanseri tanısı alan 55 yaşında erkek hastanın PET BT incelemesinde myokartta yoğun FDG tutulumu saptandı. Transtorasik ekokardiyografide her iki ventrikül apeksinde kitle benzeri lezyon tespit edildi. Klinik, radyolojik ve ekokardiyografik bulgularla küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı olarak kabul edildi ve histopatolojik incelemeye gerek görülmedi. Malign tümörlerin kardiyak metastazlarının lokal invazyon olmadan da görülebileceği ve PET BT'nin kardiyak metastaz tanısında kullanılabileceğini göstermek için bu vakayı sunmak istedik.
Cardiac metastases of malignant tumors occur more frequently than primary tumors of the heart. Local invasion of the pericardium and heart is commonly seen in primary lung cancer, but myocardial metastasis without local invasion rarely occurs. 18-F fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography (FDG PET/CT) is widely used in the diagnostic evaluation and staging of different malignant tumors, but the FDG uptake of myocardium is intense and heterogeneous. A-55-year old male smoker was diagnosed with small cell lung cancer (SCLC) by bronchoscopic biopsy, and FDG PET/CT showed high FDG uptake in myocardium. Transthoracic echocardiagraphy revealed mass like lesions in the apical regions of both ventricules. After systematic evaluation of imaging studies, the mass was diagnosed as intracardiac metastasis of SCLC and histopathologic examination. This case shows that intracardiac metastases of malignant tumors can be seen without local invasion, and FDG PET/CT can be a useful diagnostic tool in evaluation of intracardiac metastasis.
Diğer ID JA67PR24TA
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Fırat Uygur

Yazar: Hakan Tanrıverdi

Yazar: Bülent Altınsoy

Yazar: Fatma Erboy

Yazar: Ziyaeddin Aktop

Yazar: Meltem Tor

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2016

Bibtex @ { etd344214, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {149 - 151}, doi = {10.19161/etd.344214}, title = {PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı}, key = {cite}, author = {Uygur, Fırat and Tanrıverdi, Hakan and Altınsoy, Bülent and Erboy, Fatma and Aktop, Ziyaeddin and Tor, Meltem} }
APA Uygur, F , Tanrıverdi, H , Altınsoy, B , Erboy, F , Aktop, Z , Tor, M . (2016). PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı. Ege Tıp Dergisi , 55 (3) , 149-151 . DOI: 10.19161/etd.344214
MLA Uygur, F , Tanrıverdi, H , Altınsoy, B , Erboy, F , Aktop, Z , Tor, M . "PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 149-151 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31453/344214>
Chicago Uygur, F , Tanrıverdi, H , Altınsoy, B , Erboy, F , Aktop, Z , Tor, M . "PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 149-151
RIS TY - JOUR T1 - PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı AU - Fırat Uygur , Hakan Tanrıverdi , Bülent Altınsoy , Fatma Erboy , Ziyaeddin Aktop , Meltem Tor Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344214 DO - 10.19161/etd.344214 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 151 VL - 55 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344214 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344214 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı %A Fırat Uygur , Hakan Tanrıverdi , Bülent Altınsoy , Fatma Erboy , Ziyaeddin Aktop , Meltem Tor %T PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 3 %R doi: 10.19161/etd.344214 %U 10.19161/etd.344214
ISNAD Uygur, Fırat , Tanrıverdi, Hakan , Altınsoy, Bülent , Erboy, Fatma , Aktop, Ziyaeddin , Tor, Meltem . "PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı". Ege Tıp Dergisi 55 / 3 (Eylül 2016): 149-151 . https://doi.org/10.19161/etd.344214
AMA Uygur F , Tanrıverdi H , Altınsoy B , Erboy F , Aktop Z , Tor M . PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı. ETD. 2016; 55(3): 149-151.
Vancouver Uygur F , Tanrıverdi H , Altınsoy B , Erboy F , Aktop Z , Tor M . PET/BT ve ekokardiografi ile tanı konan küçük hücreli akciğer kanserinin kardiyak metastazı. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(3): 151-149.