Yıl 2021, Cilt , Sayı , Sayfalar 53 - 55 2021-01-20

Diffüz alveoler hemoraji
Diffuse alveolar hemorrhage

Mehmet Sezai TAŞBAKAN [1]


Diffüz alveoler hemoraj (DAH) pulmoner mikro-sirkülasyondan kaynaklanan, sıklıkla sistemik bir vaskülitin neden olduğu, alveol içine eritrosit birikmesidir. DAH etiyolojisinde immün ve non-immün nedenler sorumludur. Hemoptizi ve nefes darlığı en sık karşılaşılan klinik semptomlardır. Akciğer grafisinde bilateral buzlu cam dansiteleri izlenir. Hemogram, böbrek fonksiyon testleri ve immünolojik belirteçler tanıya yardımcı laboratuvar testleridir. Bronko-alveoler lavaj sıvısının makroskopik ve mikroskobik bulguları ile tanı konulur. Tedavisinde altta yatan hastalığın tedavisi yanı sıra, yüksek doz kortikosteroid başta olmak üzere immünsupresif tedavi önem taşır.
Diffuse alveolar hemorrhage (DAH) is accumulation of erythrocytes into the alveoli and is often caused by pulmonary microcirculation resulting in systemic vasculitis. Immune and non-immune causes are responsible for DAH etiology. Hemoptysis and dyspnea are the most common clinical symptoms. Bilateral ground-glass opacity is seen at chest x-ray. Hemogram, renal function tests and immunological markers are diagnostic laboratory tests. Diagnosis is made by macroscopic and microscopic findings of bronco-alveolar lavage fluid. Treatments of the underlying disease as well as immunosuppressive therapy especially high-dose corticosteroids are important in treatment of DAH
  • Taşbakan MS, Özdemir Ö, Yıldız BS, Özerkan F, Bacakoğlu F. Varfarin toksisitesi ve amiodaron tedavisi ile ilişkili iki alveoler hemoraji sendromu olgusu. Yoğun Bakım Dergisi 2010; 9 (1): 57-63.
  • Krause ML, Cartin-Ceba R, Specks U, Peikert T. Update on diffuse alveolar hemorrhage and pulmonary vasculitis. Immunol Allergy Clin North Am 2012; 32 (4): 587-600.
  • Quadrelli S, Diana D, Solis M, et al. Immune diffuse alveolar hemorrhage: clinical presentation and outcome. Respiratory Medicine 2017; 129: 59-62.
  • Gürgün A, Köşker P, Susur A, et al. Diffüz alveoler hemoraji sendromlarında mortaliteyi etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri Arch Lung 2009; 10 (2): 39-44.
  • Picard C, Cadranel J, Porcher R, et al. Alveolar haemorrhage in the immunocompetent host: a scale for early diagnosis of an immune cause. Respiration 2010; 80: 313-20.
  • Lichtenberger JP, Digumarthy SR, Abbott GF, Shepard JA, Sharma A. Diffuse pulmonary hemorrhage: clues to the diagnosis. Curr Probl Diagn Radiol 2014; 43: 128-39.
  • Ednalino C, Yip J, Carsons SE. Systematic review of diffuse alveolar hemorrhage in systemic lupus erythematosus: focus on outcome and therapy. J Clin Rheumatol 2015; 21: 305-10.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4507-9851
Yazar: Mehmet Sezai TAŞBAKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 28 Ağustos 2020
Yayımlanma Tarihi : 20 Ocak 2021

Bibtex @olgu sunumu { etd863686, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {53 - 55}, doi = {10.19161/etd.863686}, title = {Diffüz alveoler hemoraji}, key = {cite}, author = {Taşbakan, Mehmet Sezai} }
APA Taşbakan, M . (2021). Diffüz alveoler hemoraji . Ege Tıp Dergisi , Cilt: 60 Özel Sayı: 1 (Romatoloji) , 53-55 . DOI: 10.19161/etd.863686
MLA Taşbakan, M . "Diffüz alveoler hemoraji" . Ege Tıp Dergisi (2021 ): 53-55 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/59812/863686>
Chicago Taşbakan, M . "Diffüz alveoler hemoraji". Ege Tıp Dergisi (2021 ): 53-55
RIS TY - JOUR T1 - Diffüz alveoler hemoraji AU - Mehmet Sezai Taşbakan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.19161/etd.863686 DO - 10.19161/etd.863686 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 55 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.863686 UR - https://doi.org/10.19161/etd.863686 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Diffüz alveoler hemoraji %A Mehmet Sezai Taşbakan %T Diffüz alveoler hemoraji %D 2021 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.863686 %U 10.19161/etd.863686
ISNAD Taşbakan, Mehmet Sezai . "Diffüz alveoler hemoraji". Ege Tıp Dergisi / (Ocak 2021): 53-55 . https://doi.org/10.19161/etd.863686
AMA Taşbakan M . Diffüz alveoler hemoraji. ETD. 2021; 53-55.
Vancouver Taşbakan M . Diffüz alveoler hemoraji. Ege Tıp Dergisi. 2021; 53-55.
IEEE M. Taşbakan , "Diffüz alveoler hemoraji", Ege Tıp Dergisi, ss. 53-55, Oca. 2021, doi:10.19161/etd.863686