Cilt: 60 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Validity and reliability of the coronavirus anxiety scale: Turkish adaptation for nurses

Araştırma Makalesi

2. Pandemi günlerinde kronik tıbbi hastalığı olan psikiyatrik takipteki çocuk ve gençlerin uyum süreci ve hastalık belirtileri

Araştırma Makalesi

3. High-sensitivity cardiac troponin I and D-dimer are risk factors for in-hospital mortality of adult patients with COVID-19: A retrospective cohort study

Araştırma Makalesi

4. COVID-19 enfeksiyonu ilişkili pandemi döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastane dışı kardiyak arrest vakalarının retrospektif değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

5. COVID-19 ve okul öncesi yaş grubu ruh sağlığı

Araştırma Makalesi

6. Factors affecting burnout in physicians during COVID-19 pandemic

Araştırma Makalesi

8. The prevalence and risk factors of hand eczema among emergency healthcare workers during the COVID-19 pandemic

Araştırma Makalesi

9. COVID-19 pandemisinin genel cerrahi uzmanlık eğitimine etkisi

Teknik Not

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

1. COVID-19 enfeksiyonu, diyabetik ayakta mortaliteyi belirliyor olabilir mi?

Derlemeler

Derleme

2. Koronavirüslerin moleküler yapısı ve tedavide kök hücre kullanımı

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif