Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigatıon of the ct histogram analysis ın distinction of distal ureteral stone and pelvic phlebolith

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 340 - 346, 22.12.2021

Öz

Purpose: The aim of this study is to investigate the region of interest (ROI) histogram analysis method in differentiating distal ureteral stone and phlebolith on abdominal computed tomography with stone protocol. Materials and Methods: A total of 100 patients with ≥3 mm sized seen in 1/3 of the distal ureteral stones and 100 patients with ≥3 mm sized pelvic phlebolits were included in the study. For histogram analysis, the ROI measurement was conducted at the largest dimension with the most clearly selectable edges using the hand-drawing tool. Results: The 13 different parameters calculated by histogram analysis were compared between the two groups. Standard deviation (SD), minimum, maximum, variance and kurtosis were statistically significant (p<0.05) between groups. Conclusions: Histogram analysis can be used to differentiate between distal ureteral stone and pelvic phlebolits and may contribute to the diagnosis without additional examination. Key Words: Distal ureteral stone, phlebolits, computed tomography, histogram analysis

Kaynakça

  • Referans1 Scales JR, Charles D., et al. The impact of unplanned postprocedure visits in the management of patients with urinary stones. Surgery, 2014, 155.5: 769-775.
  • Referans2 Smith, Robert C., et al. Acute flank pain: comparison of non-contrast-enhanced CT and intravenous urography. Radiology, 1995, 194.3: 789-794.
  • Referans3 Ganeshan, Balaji, et al. Tumour heterogeneity in non-small cell lung carcinoma assessed by CT texture analysis: a potential marker of survival. European radiology, 2012, 22.4: 796-802.
  • Referans4 Park, Hyo Jung, et al.Texture-based automated quantitative assessment of regional patterns on initial CT in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: relationship to decline in forced vital capacity. American Journal of Roentgenology,2016,207.5: 976-983.

Distal üreter taşı ile flebolit ayrımında bilgisayarlı tomografi histogram analizinin yerinin araştırılması

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 340 - 346, 22.12.2021

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı; taş protokollü abdomen bilgisayarlı tomografi (BT)'de, distal üreter taşı ile flebolit ayrımının yapılamadığı durumlarda, ilgi alanı (İA) ile histogram analizi yönteminin bu iki durumu ayırt edebilmekteki yerinin araştırılmasıdır. Gereçler ve yöntem: Tomografilerinde distal üreter taşı bulunan 100 erişkin hasta (>16 yaş) ile pelvik fleboliti bulunan 100 erişkin hasta seçildi. Üreter distal 1/3 kesimde görülen ≥3 mm taş ve ≥3 mm pelvik fleboliti olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Histogram analizi için İA ölçümü el çizim aracı kullanılarak, sınırları en net seçilebilen kenarlardan en geniş boyutta ölçülerek Hounsfield Unit (HU) değeri elde edildi. İlgi alanı içindeki her bir piksel için ölçülen X-ışını atenüasyon değerlerinin istatistiksel hesaplamaları yapıldı. Bulgular: Toplam 200 hastanın 130'u erkek, 70'i kadındı. Yaş ortalamaları taş grubunda 40,88 ± 17,83 yıl; flebolit grubunda 49,58 ± 16,58 yıldı. Histogram analizinde hesaplanan 13 farklı parametre iki grup arasında karşılaştırıldı. Standart deviyasyon (SD), minimum, maksimum, varyans ve kurtosis değerleri istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulundu. Sonuç: Distal üreter taşlarını pelvik flebolitlerden ayırma güçlüğü nedeniyle bu ayrım için çeşitli radyolojik belirteç ve yöntemler kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Literatürde histogram analizinin farklı konularda kullanımıyla ilgili çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmamızda histogram analizi ile elde edilen çeşitli parametrelerden SD, minimum, maksimum, varyans ve kurtosis değerlerinin bu ayrıma katkıda bulunabileceği yönünde veriler elde edildi. Histogram analizi distal üreter taşı ile pelvik flebolit ayrımında kullanılabilecek ek incelemeye gerek kalmadan tanıya katkı sağlayabilecek bir metod olabilir.

Kaynakça

  • Referans1 Scales JR, Charles D., et al. The impact of unplanned postprocedure visits in the management of patients with urinary stones. Surgery, 2014, 155.5: 769-775.
  • Referans2 Smith, Robert C., et al. Acute flank pain: comparison of non-contrast-enhanced CT and intravenous urography. Radiology, 1995, 194.3: 789-794.
  • Referans3 Ganeshan, Balaji, et al. Tumour heterogeneity in non-small cell lung carcinoma assessed by CT texture analysis: a potential marker of survival. European radiology, 2012, 22.4: 796-802.
  • Referans4 Park, Hyo Jung, et al.Texture-based automated quantitative assessment of regional patterns on initial CT in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: relationship to decline in forced vital capacity. American Journal of Roentgenology,2016,207.5: 976-983.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ibrahım Cagrı TURAL> (Sorumlu Yazar)
SİVEREK DEVLET HASTANESİ
0000-0001-8829-9120
Türkiye


Nursel YURTTUTAN>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3685-6025
Türkiye


Murat BAYKARA>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2588-9013
Türkiye


Betül KIZILDAĞ>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2567-4330
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 19 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 28 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Tural I. C. , Yurttutan N. , Baykara M. , Kızıldağ B. Investigatıon of the ct histogram analysis ın distinction of distal ureteral stone and pelvic phlebolith. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(4): 340-346.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif