Volume: 39 Issue: 2, 6/1/00

Year: 2000

Research Articles

 

3. HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE

 

4. İDİYOPATİK MENTAL RETARDASYONLARDA FRAJİL-X SENDROMU ARAŞTIRILMASI

 

5. AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ

 

7. BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU

 

10. RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU

 

11. MUTASYONEL DİSFONİYE YAKLAŞIM VE SONUÇLARIMIZ

Case Reports

 

13. ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU