Volume: 39 Issue: 3, 9/1/00

Year: 2000

Research Articles

 

1. BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ

 

2. METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM

 

5. MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ

 

6. AKNE VULGARİS'DE İSOTRETİNOİN TEDAVİSİ İLE ALINAN SONUÇLAR

 

11. TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU

Case Reports

 

13. PROTEUS SENDROMU (OLGU SUNUMU)

 

14. ESTEZİYONÖROBLASTOM (OLGU SUNUMU)

 

15. GEBELİK VE ADNEKSİAL TORSİYON (OLGU SUNUMU)