Volume: 41 Issue: 1, 3/1/02

Year: 2002

Research Articles

 

2. SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ'DE MOLEKÜLER TANI: EGE BÖLGERİNDE BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ UYGULAMALAR

 

3. ADNEKSLER KORUNARAK HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA OVER FONKSİYONLARI

 

4. ÇOCUKLARDA 2 YILLIK HOLTER MONITÖRİZASYON DENEYİMİ

 

5. HBsAG POZİTİF GEBELERDEN DOĞAN BEBEKLERİN İMMÜNİZASYONU

 

6. ALOPESİ AREATALI OLGULARDA HASTA PROFİLİ: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

 

7. JENERALİZE PRURİTUS VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Case Reports

 

8. PERSİSTAN ULTRAFİLTRASYON İLE TEDAVİ EDİLEN NEFROJENİK ASİT: OLGU SUNUMU

 

10. KALSİFİYE FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR : OLGU SUNUMU

 

11. POLİMİYOZİT VE EPİDERMOLİZİS BULLOZA SİMPLEX BİRLİKTELİĞİ (Veber - Cockayne varyantı): OLGU SUNUMU

 

12. KOMBİNE GEBELİK: OLGU SUNUMU

 

13. POSTTRAVMATİK PROGRESİF RENAL ATROFİ: OLGU SUNUMU

 

14. OVERİN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERİ: ÜÇ OLGU SUNUMU