Volume: 41 - Issue: 1

Year: 2002

Research Articles

2. SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ'DE MOLEKÜLER TANI: EGE BÖLGERİNDE BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ UYGULAMALAR

3. ADNEKSLER KORUNARAK HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA OVER FONKSİYONLARI

4. ÇOCUKLARDA 2 YILLIK HOLTER MONITÖRİZASYON DENEYİMİ

5. HBsAG POZİTİF GEBELERDEN DOĞAN BEBEKLERİN İMMÜNİZASYONU

7. JENERALİZE PRURİTUS VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Case Reports

8. PERSİSTAN ULTRAFİLTRASYON İLE TEDAVİ EDİLEN NEFROJENİK ASİT: OLGU SUNUMU

10. KALSİFİYE FİBRÖZ PSÖDOTÜMÖR : OLGU SUNUMU

11. POLİMİYOZİT VE EPİDERMOLİZİS BULLOZA SİMPLEX BİRLİKTELİĞİ (Veber - Cockayne varyantı): OLGU SUNUMU

13. POSTTRAVMATİK PROGRESİF RENAL ATROFİ: OLGU SUNUMU

14. OVERİN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERİ: ÜÇ OLGU SUNUMU