BibTex RIS Cite

INVESTIGATION OF SELF-STUDY PROCESS OF FIRST YEAR STUDENTS IN DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 1 - 5, 01.03.2003

Abstract

In Problem-based Learning (PBL), students' effective use of self-study process is important for taking responsibility in self-learning and the achievement of mastery learning. The aim of the present study is to investigate how the PBL-implementing Dokuz Eylül University School of Medicine's students use their self-study times and their opinions on learning resources. The first year students who completed the 2001-2002 fall semester were included in the study. A questionnaire form consisting of questions and a scale on how students use their self-study processes was given to the students. Lecture notes, other medical books, handwritten student notes taken during lectures are the most frequently used resources. 80% of the students highly rated the Learning Resources Centre as sufficient or partly sufficient. The regular or occasional use of this centre was also highly rated (84.3%). It was observed that the learning resources frequently guided students' self-study process and students prepared their newly acquired information to be presented in the following session. The importance of the depth and breadth of the discussion was emphasized. The learning facilities in the library and the Learning Resources Centre were highly rated as sufficient or partly sufficient. The authors concluded that considerable differences existed among the frequency of use of different learning resources and limited command of a foreign language is likely to restrict the diversity of resources used. In accordance with the improvements in scientific counselling and the development of students' learning skills, a more balanced distribution in the use of different learning resources is expected.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 1 - 5, 01.03.2003

Abstract

Probleme-dayalı Öğrenimde (PDÖ) öğrencilerin bağımsız çalışma süreçlerini etkin kullanmaları; kendi öğrenme sorumluluklarını almaları ve tam öğrenmeyi gerçekleştirmeleri bakımından önemlidir. Çalışmada, PDÖ uygulanan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde, öğrencilerin bağımsız çalışma süreçlerini nasıl değerlendirdikleri ve öğrenme kaynakları hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya DEÜTF'de 2001-2002 güz yarıyılını tamamlayan Dönem I öğrencileri dahil edilmiştir. Öğrencilere, bağımsız çalışma süreçlerini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilmiş ve ölçekten oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Sunum notları, diğer yardımcı kitaplar, öğrenci notları öğrencilerin öncelikle başvurdukları kaynaklardır. Öğrencilerin %80'i, Öğrenme Kaynakları Merkezini yüksek oranda yeterli ve kısmen yeterli bulmuşlardır. Öğrencilerin %84.3'ünün merkezi düzenli veya aralıklı olarak kullandığı anlaşılmıştır. Öğrencilerin, bağımsız çalışma sürecinde sıklıkla öğrenme hedeflerinin rehberliğinden yararlandıkları, oturumlarda bilgi aktarmaya yönelik hazırlık yaptıkları, tartışmanın derinliğine ve genişliğine önem verdikleri görülmüştür. Öğrenme Kaynakları Merkezi ve kütüphanenin sunduğu olanaklar, yüksek oranda yeterli ve kısmen yeterli bulunmuştur. Öğrencilerin değişik öğrenme kaynaklarını kullanma sıklıkları arasında belirgin farklar vardır. Öğrenme Kaynakları Merkezi ve kütüphanenin olanakları, çoğunlukla yeterli ve kısmen yeterli bulunmuştur. Öğrencilerin yabancı dile hakimiyet düzeylerinin yetersizliğinin, kullanılan kaynak çeşitliliği kısıtlayabileceği düşünülmüştür. Öğrencilerinin öğrenme becerilerinin gelişimi ve bilgi danışmanlığı uygulamasının iyileştirilmesine koşut olarak, öğrenme kaynaklarının kullanımında daha dengeli bir dağılımın sağlanabileceği kanısına varılmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA83DU33YA
Journal Section Research Articles
Authors

Yücel Gürsel

Cahit Taşkıran

Sema Özan

Berna Musal

Arif Tuna

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Gürsel Y, Taşkıran C, Özan S, Musal B, Tuna A. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ. EJM. 2003;42(1):1-5.