Volume: 42 Issue: 1, 3/1/03

Year: 2003

Research Articles

 

2. UZUN SÜRE SODYUM VALPROAT TEDAVİSİ ALAN EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA PLAZMA VE ERİTROSİT NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ

 

5. KRONİK İDİOPATİK ÜRTİKERDE OTOLOG SERUM TESTİ

 

7. MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI YÜKSEK LOKAL YİNELEME RİSKİ BULUNAN MEME KANSERLERİNDE HDR BRAKİTERAPİ BOOSTU: 27 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

8. PARMAK UCU DEFEKTLERİNDE CROSS FINGER FLEP UYGULAMASI

 

9. AKUT KOLESİSTİTİN TANISINDA POWER DOPPLER USLTRASONOGRAFİK-PATOLOJİK KORELASYON

Case Reports

 

11. RADYOTERAPİ SONRASI GEÇ DÖNEM OLUŞUMLU BİR DEV ANGİOSARKOMA: OLGU SUNUMU

 

13. MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU