BibTex RIS Cite

BRACHIAL PLEXUS COMPRESSION DUE TO SUBCLAVIAN ARTERIAL ANEURYSM: A CASE REPORT

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 55 - 58, 01.03.2003

Abstract

The aneurysms at the thoracic outlet are usually secondary to blunt trauma. Most of them occur as a result of penetrating injury and occasionally due to atherosclerosis. Rarely these factors can cause pseudoaneurysms. In this study, we are presented a patient with brachial plexus compression due to a late diagnosis of left subclavian aneurysm. We resected the aneurysm and ensured the arterial continuity with saphenous vein interpositioning. The patient was discharged with recovery. Because of subclavian artery aneurysm can cause serious complications, vascular surgeons must perform the operations as early as possible.

SUBKLAVİAN ARTER ANEVRİZMASINA BAĞLI PLEKSUS BRAKİALİS KOMPRESİYONU : OLGU SUNUMU

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 55 - 58, 01.03.2003

Abstract

Torasik çıkış yolundaki anevrizmalar künt travmaya ikincil oluşmaktaysa da çoğu penetre yaralanmalar sonucu ve nadiren de ateroskleroza bağlı da meydana gelebilirler. Bu etmenler sonucu seyrek olarak psödoanevrizmalar da oluşabilmektedir. Bu çalışmada sol subklavian anevrizmanın geç tanınması sonucu oluşmuş brakial pleksus kompresyonu gösteren bir olguyu sunuyoruz. Hastanın ameliyatında anevrizmanın rezeksiyonu ve arter devamlılığının safen ven interpozisyonuyla sağlanımı gerçekleştirilmiş olup cerrahi şifa ile taburcu edilmiştir. Damar cerrahlarının subklavian arter anevrizmasının komplikasyonlarını bilerek erken cerrahi girişimde bulunabilmeleri için tanılandırımına da özen göstermeleri gerekmektedir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA25UB25NE
Journal Section Case Reports
Authors

Kazım Ergüneş

Ufuk Yetkin

Ali Gürbüz

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Ergüneş K, Yetkin U, Gürbüz A. SUBKLAVİAN ARTER ANEVRİZMASINA BAĞLI PLEKSUS BRAKİALİS KOMPRESİYONU : OLGU SUNUMU. EJM. 2003;42(1):55-8.