BibTex RIS Cite

AUTOLOGOUS SERUM TEST POSITIVITY IN PATIENTS WITH CHRONIC IDIOPATHIC URTICARIA

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 25 - 29, 01.03.2003

Abstract

The etiology of chronic urticaria cannot be identified in more than 75% of the patients even after an exhaustive search. However, recent studies indicate that autoimmune mechanisms may be involved in the etiology in patients with chronic idiopathic urticaria (CIU). In this study, 60 patients who presented to the allergy clinic with urticaria were studied to determine the positivity of the autologous serum test in CIU. Twenty-eight patients were diagnosed with CIU. Patients were injected with 50µl autologous serum in the forearm intradermally. Histamine and normal saline were also injected as a positive and negative control, respectively. An area of skin redness that is at least 1.5 mm larger in diameter than that observed with saline was considered positive. The autologous serum test was positive in 82.1% of the patients with CIU. The urticaria symptoms were more severe and unresponsive to antihistaminic therapy in patients with a positive autologous serum test. Therefore, immunomodulatory therapies may be indicated in the CIU patients with a positive autologus serum test. In conclusion, the autologous serum test appears to be useful tool in CIU especially in identification of the patients who are unlikely to respond to the conventional antihistaminic therapy.

KRONİK İDİOPATİK ÜRTİKERDE OTOLOG SERUM TESTİ

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 25 - 29, 01.03.2003

Abstract

Kronik ürtiker hastalarının % 75 inden fazlasında yoğun araştırmalara rağmen etiyoloji saptanamaz. Kronik idiopatik ürtiker (KİÜ) tanısı konulan bu hastalarda otoimmun mekanizmaların ürtiker oluşumundan sorumlu olduğuna dair bulgular gün geçtikçe artmaktadır. KİÜ hastalarında otolog serum test pozitifliğini belirlemek amacı ile alerji polikliniğine ürtiker şikayeti ile başvuran 60 hasta çalışmaya alınmıştır, 28 hastaya KİÜ tanısı konulmuştur. Hastalardan elde edilen serumlar ön kol fleksor bölümüne 50 µL volümünde intradermal enjekte edilmiştir. Deri reaktivitesini belirlemek amacı ile pozitif kontrol (histamin) ve negatif kontrol (serum fizyolojik) kullanılmıştır. Otolog serumun enjeksiyon yerinde serum fizyolojiğin oluşturduğundan 1,5 mm veya daha fazla kızarıklığın eşlik ettiği kabarıklık oluşması pozitif test reaksiyonu olarak yorumlanmıştır. Bu çalışmada KİÜ hastalarının %82.1'inde otolog serum testi pozitif bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda otolog serum testi pozitif hastalarda semptomların daha şiddetli olduğu ve klasik antihistaminik tedavisine yanıt vermedikleri saptanmıştır. Bu nedenle otolog serum testi pozitif hastalarda immunomodülatör tedavilerin kullanılması gerekebilir. Sonuç olarak otolog serum testi, rutinde uygulanması gereken verilecek tedaviyi belirleyici test olarak önem kazanmaktadır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA72NY45YN
Journal Section Research Articles
Authors

Nihal Mete

Okan Gülbahar

Aytül Sin

Ali Kokuludağ

Filiz Sebik

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Mete N, Gülbahar O, Sin A, Kokuludağ A, Sebik F. KRONİK İDİOPATİK ÜRTİKERDE OTOLOG SERUM TESTİ. EJM. 2003;42(1):25-9.