BibTex RIS Cite

A CASE WITH GIANT ANGIOSARCOMA DEVELOPED IN THE LATE PERIOD AFTER IRRADIATION: A CASE REPORT

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 59 - 63, 01.03.2003

Abstract

Angiosarcomas are malignant tumors originating from vascular endothelium and imitating the vascular structure. Postirridation sarcomas are not frequent but angiosarcomas were reported after radiothreapy for different malignant tumor types. The period between radiotherapy and sarcoma development is variable and generally over 10 years. In this study we aimed to present a 30 years old patient with a giant angiosarcoma at right anterior hemithorax in upper quadrant which we extirpated totally. We believed that it developed 13 years after the radiotherapy for Hodgkin disease. Our methods for diagnose and surgical therapy planning were evaluated under the light of literature.

RADYOTERAPİ SONRASI GEÇ DÖNEM OLUŞUMLU BİR DEV ANGİOSARKOMA: OLGU SUNUMU

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 59 - 63, 01.03.2003

Abstract

Anjiosarkomlar, damar endotelinden çıkan ve damar yapısını taklit eden, nadir rastlanan malign tümörlerdendir. Radyoterapi sonrası sarkomlar sık görülmemesine rağmen, değişik tipte malign tümörler için uygulanan radyoterapiyi takiben gelişen angiosarkomlar bildirilmiştir. Radyoterapi ile sarkomun oluşması arasındaki süre oldukça değişkendir ve genellikle bu süre 10 yılı aşar. Bu çalışmada cerrahi olarak total ekstirpasyonunu gerçekleştirdiğimiz ve etyolojisinde 13 yıl önce Hodgkin hastalığı nedeniyle gördüğü radyoterapi sonrası geç dönemde geliştiğine inandığımız 30 yaşındaki bir hastada saptanmış sağ ön hemitoraks üst kadranındaki dev anjiosarkom olgusunu sunmayı amaçladık. Hastanın tanısına ve cerrahi tedavisinin planlanmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz yöntemleri literatür ışığı altında irdeledik.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA99SR56DB
Journal Section Case Reports
Authors

Ufuk Yetkin

Uygar Yapucu

Figen Türk

Demet Etit

Ali Gürbüz

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Yetkin U, Yapucu U, Türk F, Etit D, Gürbüz A. RADYOTERAPİ SONRASI GEÇ DÖNEM OLUŞUMLU BİR DEV ANGİOSARKOMA: OLGU SUNUMU. EJM. 2003;42(1):59-63.