BibTex RIS Cite

HDR BRACHYTHERAPY BOOST AFTER BREAST CONSERVING SURGERY IN PATIENTS WITH A HIGH RISK OF LOCAL RECURRENCE: EVALUATION OF 27 CASES

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 37 - 41, 01.03.2003

Abstract

Local recurrence rate after breast conserving surgery increases with large tumor size or positive surgical margins. In such cases higher radiotherapy doses to the tumor bed is mandatory. Between November 1993 and December 1996, 27 patients received 15-20 Gy- interstitial HDR brachytherapy boost to the tumor bed following 50 Gy external radiotherapy after breast conserving surgery. Brachytherapy boost was applied because of close (

MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI YÜKSEK LOKAL YİNELEME RİSKİ BULUNAN MEME KANSERLERİNDE HDR BRAKİTERAPİ BOOSTU: 27 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 37 - 41, 01.03.2003

Abstract

Meme koruyucu cerrahi ile tedavi edilen meme kanserli olgularda tümör boyutunun büyük olması veya cerrahi sınırda tümör varlığının lokal yineleme riskini arttırdığı ve bu olgularda riskin tümör yatağına daha yüksek radyoterapi dozları verilerek azaltılabileceği düşüncesi ile Kasım 1993-Aralık 1996 tarihleri arasında meme koruyucu cerrahi uygulanmış meme kanserli 27 olguda 50 Gy eksternal radyoterapiyi takiben tümör yatağına 15-20 Gy interstisiel HDR brakiterapi boostu uygulanmıştır. T1 ve T2 olguların cerrahi sınırın çok yakın (< 1 cm) veya tutulmuş, T3 olguların ise tümör boyutu büyüklüğü nedeni ile tedavi edildiği bu çalışmaya alınan 10 olguda T1, 13 olguda T2 ve 4 olguda T3 tümör saptanmıştır. Başlangıç T evresi T3 olan 13 olgu ve T2 olan 2 olgu 3-4 kür neoadjuvan kemoterapi ile tümör küçüldükten sonra opere edilmiştir. T3 tümörlü 2 olguda ise kemoterapi sonrası cerrahi uygulanmamıştır. Cerrahi sınır 13 olguda tutulmuş veya yakın olarak saptanmıştır. Eksternal radyoterapiden 1 hafta sonra brakiterapi planlanan olgulara çift planda, 7-13 iğne ile implantasyon yapılmış ve microSelectron-HDR cihazı ile 3 günde 4-6 fraksiyonda toplam 15-20 Gy verilmiştir. İmplantasyon ve tedavi sırasında önemli bir komplikasyon saptanmamış, brakiterapinin meme kozmetiğine olumsuz bir katkısı belirlenmemiştir. Radyoterapinin başlangıcından itibaren medyan takip süresinin 34 ay (aralık 3-93) olduğu çalışmada 4 olguda lokal yineleme, 4 olguda uzak metastaz saptanmış, 5 olgu hastalık yinelemesi nedeni ile kaybedilmiştir. Beş yıllık genel sağkalım %81, hastalıksız sağkalım %69.7 ve lokal nükssüz sağkalım %87 olarak bulunmuştur.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA25HM75UM
Journal Section Research Articles
Authors

Zeynep Özsaran

Yavuz Anacak

Serra Arun Kamer

Umar Niang

Deniz Yalman

Mustafa Esassolak

Arif Aras

Ayfer Haydaroğlu

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Özsaran Z, Anacak Y, Kamer SA, Niang U, Yalman D, Esassolak M, Aras A, Haydaroğlu A. MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI YÜKSEK LOKAL YİNELEME RİSKİ BULUNAN MEME KANSERLERİNDE HDR BRAKİTERAPİ BOOSTU: 27 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. EJM. 2003;42(1):37-41.