BibTex RIS Cite

ANTI-dsDNA LEVELS IN THE FOLLOWUP PERIOD OF LUPUS NEPHRITIS IN CHILDHOOD

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 19 - 24, 01.03.2003

Abstract

Lupus is a chronic inflammatory disease, and characterized by the body's production of antibodies to nuclear components of the cell. It is know that Anti-dsDNA are of primary importance for diagnosis lupus nephritis (LN), appear to play a central role in the pathogenesis of tissue injury. In the study, anti-dsDNA levels and other acute phase reactans are evaluated in activity of five LN patients (mean age 14.0±0.7 years). The patients were classified according to begining of the clinical findings and renal biopsy (WHO classification criteria). Disease activity were evaluated with acute phase reactants; which were high ESR, lower C3 levels, positive ANA and compared with anti-dsDNA levels. The patients were treated with prednisone, chlorochine or cyclophosphamide according to the classification criteria. In the following period (7.0±0.7 years), there were 5 activity attacks in 4 patients. The levels of anti-dsDNA were elevated in early phase of activated LN and correlated with disease activity. In conclusion, anti-dsDNA level is an early and a good index of active lupus nephritis.

ÇOCUKLUK ÇAĞI LUPUS NEFRİTİ İZLEMİNDE ANTİ-dsDNA DÜZEYİ

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 19 - 24, 01.03.2003

Abstract

Lupus hücrenin nükleer elemalarına karşı antikor üretimi ile karekterli kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Doku hasarı patogenezinde yer alan Anti-dsDNA lupus nefriti (LN) tanı ve izleminde önemli bir yere sahiptir. Çalışmada Akut faz reaktanları ve anti-dsDNA düzeyleri 5 LN'li hastanın (yaş ort.14.0±0.7 yıl) akut ataklarını değerledirmek için kullanıldı. Hastalar başlangıç klinik ve böbrek biyopsi bulgularına göre sınıflandırıld. Hastalığın aktivitivetisi akut faz reaktanları ile değerledirildi (yüksek ESH, düşük C3 ve pozitif ANA) ve anti-dsDNA düzeyi ile karşılaştırıldı. Hastalar sınıflamalarına göre prednisolon, kolşisin veya siklofosfamid ile tedavi edildi. İzlem süresince (7.0±0.7yıl) 4 hastada 5 atak gözlendi. Anti-dsDNA düzeyleri atağın erken fazında ilk artan gösterge oldu. Sonuç olarak anti-dsDNA düzeyi lupus aktivitesii değerlendirmek için erken ve iyi bir göstergedir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA83AS96YS
Journal Section Research Articles
Authors

Sevgi Mir

Ahmet Keskinoğlu

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Mir S, Keskinoğlu A. ÇOCUKLUK ÇAĞI LUPUS NEFRİTİ İZLEMİNDE ANTİ-dsDNA DÜZEYİ. EJM. 2003;42(1):19-24.