BibTex RIS Cite

HOMOCYSTEINE LEVELS OF RATS CHRONICALLY TREATED WITH NICOTINE

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 13 - 17, 01.03.2003

Abstract

Cigarette smoking has detrimental effects on the cardiovascular and cerebrovascular systems and among the contents of tobacco, nicotine shows considerable medical significance because of its toxicity. Homocysteine is an intermediate metabolite of methionine and increased levels of homocysteine may underlie atherosclerosis. In the present study, we investigated the relationship between the levels of homocysteine and nicotine in female and male rats which were treated with nicotine (0.35, 1.05 and 2.1 mg/kg, subcutaneously) for 20 days. Blood was obtained by cardiac puncture and serum cotinine levels, as an index of nicotine exposed, and homocysteine levels were measured by “Enzyme Immunoassay (EIA)” and “Fluorescence Polarization Immunoassay (FPIA)” respectively. Nicotine administration resulted in a dose dependent increase in the serum cotinine levels of the rats. Homocysteine levels were higher in female rats than male rats both in control and nicotine-administered groups, however nicotine treatment did not significantly change homocysteine levels in either sex. These results suggest that there is no direct correlation between plasma homocysteine levels and chronic nicotine exposure.

KRONİK OLARAK NİKOTİN UYGULANMIŞ SIÇANLARDAKİ HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ

Year 2003, Volume: 42 Issue: 1, 13 - 17, 01.03.2003

Abstract

Sigara içilmesi kardiyovasküler ve serebrovasküler sistemlerde zararlı etkilere neden olur ve toksisitesinden ötürü sigaradaki nikotin tıbben önemli bir bileşiktir. Homosistein, metioninin metabolizması sırasında oluşan bir ara üründür ve homosisteinin artışı aterosklerozun patogenezinde rol oynar. Bu çalışmada 20 gün boyunca nikotin (0.35, 1.05 ve 2.1 mg/kg, subkütan) uygulanan dişi ve erkek sıçanlarda nikotinin homosistein düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Hayvanlardan intrakardiyak olarak kan alınmış ve serum homosistein düzeyleri immünolojik yöntem (“enzyme imunoassay”, EIA) ile, maruz kalınan nikotin miktarının bir göstergesi olarak kotinin düzeyleri ise immünolojik floresans polarizasyon yöntemi (“fluorescence polarization immunoassay”, FPIA) ile ölçülmüştür. Sıçanlara nikotin uygulaması serum kotinin düzeylerinde doza bağımlı bir artışa neden olmuştur. Kontrol ve nikotin tedavi gruplarında dişi sıçanların homosistein düzeyleri erkek sıçanlardan yüksek bulunmuştur, ancak nikotin uygulaması her iki cinste de homosistein düzeylerinde anlamlı bir değişiklik yapmamıştır. Bu bulgular, kronik olarak nikotine maruz kalış ile plazma homosistein düzeyleri arasında direkt bir ilişki olmadığını göstermektedir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA55UV53BG
Journal Section Research Articles
Authors

Aytül Önal

Sibel Ülker

Akgün Evinç

Publication Date March 1, 2003
Submission Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 42 Issue: 1

Cite

Vancouver Önal A, Ülker S, Evinç A. KRONİK OLARAK NİKOTİN UYGULANMIŞ SIÇANLARDAKİ HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ. EJM. 2003;42(1):13-7.