BibTex RIS Cite

CHANGES OF VENOUS PLASMA ANGIOTENSIN II LEVELS DURING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 11 - 16, 01.03.2005

Abstract

It has been shown that during percutaneous coronary intervention (PCI), sympatho-adrenergic and neuro-humoral system activation can occur due to endothelial injury, myocardial ischemia/injury and hemodynamic changes. In this article, we aimed to investigate the changes of plasma Anjiotensin - II levels during PCI and its relationship between restenosis at the follow-up. We enrolled 76 cases which was performed elective and succesful PCI to a native coronary artery and 15 healthy controls. Blood samples were withdrawn before, after PCI and at the 24. hour of PCI for venous plasma Ang-II and they were followed-up 5,8±1 months. Basal plasma Ang-II levels were insignificantly higher in the PCI group (15±6 pm/L vs 14±5 pm/L, p=0.299). Post-PCI and 24.hour measurements were significantly higher ( Basal 15±6 pm/L vs Post-PCI 25±15pm/L, p

PERKUTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDAKİ VENÖZ PLAZMA ANJİOTENSİN II DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 11 - 16, 01.03.2005

Abstract

Perkütan koroner girişimler (PKG) sırasında meydana gelen endotel hasarı, miyokard iskemisi/hasarı ve hemodinamik değişikliklerin sempato-adrenerjik ve nörohumoral sistem aktivasyonuna neden olabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, PKG esnasında ortaya çıkan plazma Anjiotensin-II değişikliklerinin incelenmesi ve takip dönemindeki restenozla ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya nativ koroner artere elektif PKG endikasyonu konan ve başarılı olarak işlem uygulanan toplam 76 olgu ve özellikleri benzer 15 sağlıklı olgu kontrol grubu olarak alındı. Olguların bazal, işlem sonrası ve 24.saatte venöz plazma Ang-II düzeyleri için kan örnekleri alındıktan sonra,ortalama 5,8±1 ay süre ile izlendiler. Bazal plazma Ang-II düzeyleri, çalışma olgularında kontrol grubuna göre daha yüksek saptanmakla birlikte bu fark anlamlı değildi (15±6pm/L'ye karşın 14±5pm/L, p=0.299). PKG sonrasında ise hemen yapılan ölçümlerde Ang-II düzeylerinde ve 24. saat ölçümlerinde bir artış izlenmekteydi (Bazal Ang II’ye göre hemen sonrasında 25±15pm/L, p

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA84GR74YZ
Journal Section Research Articles
Authors

Oğuz Yavuzgıl

Yasemin Delen

Cemil Gürgün

Filiz Özerkan

Mehdi Zoghi

Gülinnaz Alper

Hakan Kültürsay

Cüneyt Türkoğlu

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Yavuzgıl O, Delen Y, Gürgün C, Özerkan F, Zoghi M, Alper G, Kültürsay H, Türkoğlu C. PERKUTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDAKİ VENÖZ PLAZMA ANJİOTENSİN II DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ. EJM. 2005;44(1):11-6.