Volume: 44 Issue: 1, 3/1/05

Year: 2005

Research Articles

 

1. PERKUTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDAKİ VENÖZ PLAZMA ANJİOTENSİN II DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ

 

2. DOĞUM ŞEKLİNİN, MATERNAL VE UMBLİKAL KORD SERUM LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ

 

3. BİR PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA KANSER SIKLIĞI VE DAĞILIMI

 

7. PULMONER HAMARTOMLARDA PAPİLLER PROJEKSİYONLARIN VE MAST HÜCRELERİNİN VARLIĞI (8 OLGULUK ÇALIŞMA)

Case Reports

 

8. DEV HÜCRELİ FİBROBLASTOM ( 2 OLGU )

 

9. GÖĞÜS DUVARI HAMARTOMU : Olgu Sunumu

 

10. FEMORAL ARTER EMBOLİSİNİN İLK SEMPTOM OLDUĞU SOL ATRİAL MİKSOMA : OLGU SUNUMU

 

11. SİSPLATİN KEMOTERAPİSİNİ İZLEYEN PERSİSTAN HİPOMAGNEZEMİ VE TETANİ

 

13. ÇİFT ARKUS AORTA SAPTANAN BİR OLGU

Reviews