BibTex RIS Cite

PAPILLARY PROJECTIONS AND MAST CELLS IN THE PULMONARY HAMARTOMAS (8 CASES STUDY)

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 45 - 49, 01.03.2005

Abstract

Introduction: Pulmonary hamartoma represents the most common benign tumour of the lung, accounting approximately for % 6 of all solitary pulmonary nodules. It is usually composed of an admixture of mature cartilage, epithelial elements, fibrous and fat tissue in different proportions. In this study, the components of hamartoma, the existence of villuslike papillary projections and the distrubution of mast cells in the lesion were investigated. Material-Method: Between the years of 2001 and 2004, cut sections of 8 patient diagnosed as pulmonary hamartoma in pathology department of SSK zmir Hospital were evaluated by hematoxylin-eosin (H&E), alcian blue, von Giesson, toluidine blue %1, vimentin, S-100, cytokeratin 7, CD 34 and Ki 67. Results-Conclusion: The mean age of the cases was 50,1 and the average size of the tumor diameter was 2,7 cm. The cartilage was the most common mesenchymal component. Villuslike papillary projections were prominent in 2 patients and few in other 3. In these cases, mast cells were intense, and Ki-67 proliferation index was higher than that of the others. The importance of mast cells in pulmonary hamartomas and their role in induction of stromal proliferation are not clear and should be investigated.

PULMONER HAMARTOMLARDA PAPİLLER PROJEKSİYONLARIN VE MAST HÜCRELERİNİN VARLIĞI (8 OLGULUK ÇALIŞMA)

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 45 - 49, 01.03.2005

Abstract

Giriş: Soliter pulmoner nodüllerin yaklaşık % 6'sını oluşturan pulmoner hamartomlar, en sık görülen benign pulmoner neoplazilerdir. Genellikle değişen oranlarda matür kıkırdak, fibröz ve yaş doku ile epitelyal elemanların karışımından oluşur. Bu çalışmada pulmoner hamartomlarda lezyonu oluşturan komponentlerin oranı, villus benzeri papiller projeksiyonların varlığı ve mast hücrelerinin lezyon içindeki dağılımı araştırıldı. Gereç-Yöntem: SSK İzmir Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümünde 2001-2004 yılları arasında tanı almış 8 pulmoner hamartom olgusuna ait bloklardan elde edilen kesitler hematoksilen-eozin (H&E), alcian blue, von Giesson, %1'lik toluidine blue, vimentin, S-100, sitokeratin 7, CD 34 ve Ki 67 ile değerlendirildi. Bulgular-Sonuç: Olguların yaş ortalaması 50.1 olup, ortalama tümör boyutu 2.7 cm olarak bulundu. En sık mezenkimal komponent kıkırdak olarak saptandı. Villus benzeri papiller projeksiyonlar 2 olguda belirgin, 3 olguda daha az oranda izlendi. Bu olgularda mast hücreleri yoğundu ve Ki 67 proliferasyon indeksi diğer olgularınkinden daha yüksekti. Hamartomlarda bulunan çok sayıdaki mast hücresinin önemi ve stromal proliferasyonun indüklenmesindeki rolü belirsizdir ve daha ileri araştırmaları gerektirmektedir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA32UG65ZR
Journal Section Research Articles
Authors

Nuket Eliyatkın

Şehnaz Sayhan

Sibel DEMİR Keçeci

Hakan Postacı

Birgül Avcı

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Eliyatkın N, Sayhan Ş, Keçeci SD, Postacı H, Avcı B. PULMONER HAMARTOMLARDA PAPİLLER PROJEKSİYONLARIN VE MAST HÜCRELERİNİN VARLIĞI (8 OLGULUK ÇALIŞMA). EJM. 2005;44(1):45-9.