BibTex RIS Cite

FEMORAL ARTERIAL EMBOLUS AS FIRST PRESENTATION OF LEFT ATRIAL MYXOMA: CASE REPORT

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 59 - 62, 01.03.2005

Abstract

Cardiac myxomas are the most common primary tumor of the heart and they cause systemic embolization if they are located in the left atrium. We report a young case of cardiac myxoma presenting as acute ischemia of limb due to embolic phenomena. In histological study, besides the thrombus, there were stellate and fusiform cells with hiperchromatic nuclei in a myxoid matrix. It was thought that ıt could be systemic embolization of a cardiac myxoma.Transthoracic two dimensinal cardiac echocardiography showed the primary cardiac tumor. The cardiac myxoma diagnosis was also confirmed in surgical specimen. Calretinin antibody was used in the differential diagnosis of cardiac myxoma and a myxoid thrombus. Left atrial myxoma should be suspected as a cause of systemic embolization in young patients without arrhythmia and atherosclerosis. Calretinin antibody is a useful marker in differential diagnosis of cardiac myxoma and myxoid thrombus.

FEMORAL ARTER EMBOLİSİNİN İLK SEMPTOM OLDUĞU SOL ATRİAL MİKSOMA : OLGU SUNUMU

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 59 - 62, 01.03.2005

Abstract

Kardiak miksomalar en sık görülen primer kalp tümörleridir ve sol atrial yerleşimli olduklarında sıklıkla sistemik emboliye neden olurlar. Sol bacakta emboliye bağlı akut iskemik değişikliklerle başvuran kardiak miksomalı genç bir olgu sunuldu. Embolinin histolojik incelemesinde, trombüs alanları yanısıra, miksoid zeminde iğsi, yer yer yıldızsı, hiperkromatik hücrelerin görülmesi nedeniyle kardiak miksomanın sistemik embolizasyonu olabileceği düşünüldü. Transtorasik iki boyutlu ekokardiyografide primer kardiak tümör tespit edildi. Cerrahi eksizyon materyalinde miksoma tanısı kanıtlandı. Ayrıca, immunhistokimyasal olarak, kardiak miksoma ile miksoid trombüs ayırıcı tanısının yapılmasında kalretinin antikoru kullanıldı. Embolizasyona zemin hazırlayacak aritmi ve aterosklerozu bulunmayan genç hastalarda periferik embolilerin nedeni olarak sol atrial miksomalardan şüphelenilmelidir. Ayrıca kardiak miksoma ve miksoid trombüs ayırıcı tanısında immunhistokimyasal olarak kalretinin antikoru önemli bir role sahiptir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA57AN29BD
Journal Section Case Reports
Authors

Deniz Nart

Funda Yılmaz

Gül Yüce

Hakan Posacıoğlu

Yeşim Ertan

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Nart D, Yılmaz F, Yüce G, Posacıoğlu H, Ertan Y. FEMORAL ARTER EMBOLİSİNİN İLK SEMPTOM OLDUĞU SOL ATRİAL MİKSOMA : OLGU SUNUMU. EJM. 2005;44(1):59-62.