BibTex RIS Cite

A CASE OF DOUBLE AORTIC ARCUS

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 71 - 73, 01.03.2005

Abstract

Abnormalities of vascular ring which constitute 0.7 % of the congenital heart diseases are an important cause of tracheoesophageal obstruction in neonates and in early infancy. The symptoms may be life-threatening due to the degree of compression. We present here a 5-month-old boy presenting with the complaints of cough and noisy respiration. He experienced cyanosis and respiratory failure requiring ventilatory support and rapidly hospitalised. Thorax HRCT demonstrated that descending aorta was at the right paravertebral area. Barium scan of esophageus and Thorax Magnetic Resonance Imaging (MRI) led to the diagnosis of double aortic arcus. Right aortic arcus was larger than the left at cardiac catheterisation. After surgery the symptoms improved strikingly. We conclude that vascular ring should be considered in the patients presenting with recurrent pulmonary infections, inspiratory stridor, and dysphagia. Early diagnosis and treatment may prevent chronic, irreversible complications.

ÇİFT ARKUS AORTA SAPTANAN BİR OLGU

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 71 - 73, 01.03.2005

Abstract

Konjenital kalp hastalıklarının %0.7 sini oluşturan vasküler ring anomalileri, yenidoğanlarda ve erken bebeklik döneminde trakeo-özofageal obstruksiyonun önemli bir nedenidir. Trakea ve özofagusa olan basının derecesine bağlı olarak, belirtiler yaşamı tehdit edecek kadar şiddetli olabilir. İlk kez 5.5 aylıkken öksürük, hırıltılı solunum yakınmalarıyla başvuran erkek olgu, siyanoz ve solunum yetmezliği gelişmesi üzerine entübe edilip, ventilatörde izlendi. Çekilen Toraks HRCT de, desenden aorta sağ paravertebral alanda izlenmesi üzerine, vasküler bir patoloji olabileceği düşünülerek, Baryumlu özofagus grafisi ve Toraks MR istendi. Çift aortic ark saptanan olgunun yapılan kardiyak kateterizasyonunda sağ tarafın daha gelişmiş olduğu izlendi. Cerrahi girişim uygulanan hastanın, sol arkus aortası divize edildikten sonra semptomları belirgin geriledi. Sık akciğer enfeksiyon öyküsü olan, özellikle inspiratuar stridor, yutma güçlüğü olan olgularda vasküler ring mutlaka akla gelmelidir. Kronik ve irreversibl komplikasyonların önlenebilmesi, erken tanınıp tedavi edilmesi ile mümkün olacaktır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA77CG26NJ
Journal Section Case Reports
Authors

Remziye Tanaç

Esen Demır

Figen Gülen

Ayşe Yenıgün

Demet Can

Aytül Parlar

Ruhi Özyürek

Ertürk Levent

Alp Alayunt

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Tanaç R, Demır E, Gülen F, Yenıgün A, Can D, Parlar A, Özyürek R, Levent E, Alayunt A. ÇİFT ARKUS AORTA SAPTANAN BİR OLGU. EJM. 2005;44(1):71-3.