BibTex RIS Cite

DEV HÜCRELİ FİBROBLASTOM ( 2 OLGU )

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 51 - 54, 01.03.2005

Abstract

Dev hücreli fibroblastom, yetişkinlerde görülen dermatofibrosarkoma protuberans ile birçok benzerliklere sahip çocuklarda görülen nadir mezankimal tümördür. Dev hücreli fibroblastom ve dermatofibrosarkoma protuberans arasındaki olası histogenetik ilişkiyi destekleyen iki olgu tanımlıyoruz. İlki rekürrens olup, aynı lezyon içerisinde dev hücreli fibroblastom ve dermoatofibrosarkoma protuberans alanları bitişik görünümde idi. İkinci lezyon ise inguinal herni olarak opere edilmiş ve yalnızca dev hücreli fibroblastom alanları gösteriyordu. İmmunohistokimyasal olarak, olgularda dev hücreli fibroblastom alanları yalnızca vimentin pozitifliği ve dermatofibrosarkoma protuberans hücreleri vimentin ve CD 34 ekspresyonu gösteriyordu.

GIANT CELL FIBROBLASTOMA ( 2 CASES )

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 51 - 54, 01.03.2005

Abstract

Giant cell fibroblastoma is a rare mesenchymal tumor of childhood having many similarities with dermatofibrosarcoma protuberans in adults. The authors describe two cases that provide further evidence for a close, possibly histogenetic relation between giant cell fibroblastoma and dermatofibrosarcoma protuberans. In the first case, there was a juxtaposition of dermatofibrosarcoma protuberans and giant cell fibroblastoma within the same recurrent lesion. Second tumor, excised as a inguinal hernia showed only areas of giant cell fibroblastoma. Immunohistochemistry showed only vimentin positivity in giant cell fibroblastoma (GCF) areas of cases and showed vimentin and CD 34 positivity in dermatofibrosarcoma protuberans cells.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA86HG92PP
Journal Section Case Reports
Authors

Enver Vardar

Sibel Demir

Hakan Postacı

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Vardar E, Demir S, Postacı H. DEV HÜCRELİ FİBROBLASTOM ( 2 OLGU ). EJM. 2005;44(1):51-4.