BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF MODE OF DELIVERY ON MATERNAL AND UMBILICAL SERUM LIPID LEVELS

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 17 - 20, 01.03.2005

Abstract

Objective : The aim of the present study is to compare the vaginal and cesarean section births with respect to maternal and umbilical cord serum lipid levels. Method : Totally 64 pregnant women, 20 vaginal deliveries and 44 cesarean sections are included for the study. Serum lipid levels are investigated in maternal and cord blood. Total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high density lipoprotein (HDL) and low density lipoprotein (LDL) levels are determined and compared between the groups. Results : The groups are not different with respect to maternal age, gestational week and birthweights. There was a positive correlation between the HDL levels of maternal and umbilical venous samples (p

DOĞUM ŞEKLİNİN, MATERNAL VE UMBLİKAL KORD SERUM LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 17 - 20, 01.03.2005

Abstract

Amaç : Bu çalışmanın amacı, normal vajinal doğum ile elektif sezaryen olan gebelerde maternal ve umblikal kord serum lipid düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem : Yirmi normal vajinal doğum ve 44 elektif sezaryen olan toplam 64 gebe incelendi. Gebelerden eş zamanlı olarak maternal ve umblikal venden kan örnekleri alınarak serum total kolesterol (TK), trigliserid (TG), yüksek dansiteli lipopretein (HDL) ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) düzeyleri çalışıldı. Elde edilen değerler birbiri ile ve iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular : Çalışmamızda, iki grup arasında (normal vajinal ve sezaryen) maternal yaş, gestasyonel hafta ve doğum kiloları açısından anlamlı fark gözlenmedi. Sezaryen ile doğum yapan grupta, maternal ve umblikal vende sadece HDL düzeyleri arasında karşılıklı pozitif ilişki saptandı (p

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA77NF33AB
Journal Section Research Articles
Authors

Teksin Çırpan

Fuat Akercan

Levent Akman

M. Coşan Terek

Hüseyin Yılmaz

Ömer Dınçer

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Çırpan T, Akercan F, Akman L, Terek MC, Yılmaz H, Dınçer Ö. DOĞUM ŞEKLİNİN, MATERNAL VE UMBLİKAL KORD SERUM LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ. EJM. 2005;44(1):17-20.