BibTex RIS Cite

ASYMPTOMATIC URINARY TRACT INFECTION AND HYPERENSION PREVALENCE IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 29 - 33, 01.03.2005

Abstract

Urinary tract infection (UTI) is a common problem in the pediatric age group. Early recognition and prompt treatment of UTI is important to prevent progression of infection to renal scarring or renal failure. On the other hand, some epidemiological studies on blood pressure among children and adolescents have revealed that blood pressure levels in childhood are the strongest predictors of adult blood pressure levels. This cross-sectional study was designed to detect the prevalence of urinary tract infection and hypertension frequency between the ages of 6-8 year (n=137) in primary school children. In this group the prevalance of asymptomatic urinary tract infection, hematuria and hypertension were 3.8, 2.2 and 8 %, respectively. We conclude that primary school children are under the high risk of UTI and/or hypertension.

İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE HİPERTANSİYON PREVALANSI

Year 2005, Volume: 44 Issue: 1, 29 - 33, 01.03.2005

Abstract

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) çocukluk çağında sık görülen enfeksiyonlardan biridir. İYE'nun erken tanısı ve uygun tedavisi enfeksiyonun böbrek hasarına ilerlemesini engellemek açısından önemlidir. Diğer yandan, bazı epidemiyolojik çalışmalar çocukve ergenlik dönemi kan basıncının erişkin dönemindeki kan basıncı düzeylerinin çok güçlü bir göstergesi olduğunu göstermektedir. Bu kesitsel çalışmada 6-8 yaş grubu 137 ilkokul çocuğunda İYE ve hipertansiyon prevalansı araştırılmıştır. Çalışma grubunda İYE sıklığı % 3.8, hematüri % 2.2, hipertansiyon % 8 oranında bulunmuştur. Sonuç olarak, ilkokul çocuklarının gerek HT, gerekse asemptomatik İYE yönünden büyük bir risk altında olduğu görülmektedir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA24PS64RG
Journal Section Research Articles
Authors

Sevgi Mir

Ahmet Keskinoğlu

Neşe Özkayın

Özmert Özdemir

Publication Date March 1, 2005
Submission Date March 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 1

Cite

Vancouver Mir S, Keskinoğlu A, Özkayın N, Özdemir Ö. İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE HİPERTANSİYON PREVALANSI. EJM. 2005;44(1):29-33.