BibTex RIS Cite

SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINDA İLACIN VERİLİŞ SÜRESİNİN EKİMOZ, HEMATOM VE AGRI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 95 - 99, 01.06.2005

Abstract

Araştırma, subkutan heparin uygulamasında ilacın veriliş süresinin ekimoz, hematom ve ağrı oluşumuna etkisini saptamak amacı ile yapılmış klinik deneysel bir çalışmadır. 01.03.2003 ile 01.05.2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji, Ortopedi ve Nöroloji kliniklerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini “rastgele örnekleme tekniği” ile belirlenen 50 hasta oluşturmuştur. Örneklemdeki her hasta aynı zamanda hem kontrol ve hem de uygulama grubunu oluşturmuştur. Heparin enjeksiyonunda ilaç karın bölgesinde göbek çukurunun sağ tarafına 10 saniyede, sol tarafına 30 saniyede verilmiştir. Araştırma sonucunda: Subkutan heparin uygulamasında ilaç 30 saniyede verildiğinde 10 saniyede verilmesine göre daha az oranda ekimoz geliştiği (p

THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF INJECTION DURATION ON ECCHYMOSIS, HEMATOMA AND PAIN ASSOCIATED WITH SUBCUTANEOUS HEPARIN

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 95 - 99, 01.06.2005

Abstract

This research is a clinical experimental study to determine the effect of different injection duration of subcutaneous heparin over ecchymosis, hematoma and pain. The research took place on Ege University Medicine Faculty Hospital Cardiology, Orthopedie and Neurology clinics, between 01.03.2003 and 01.05.2004. Samples of the experiment were 50 patients who accepted to join the experiment and drawn from the population by random sampling technique. All patients in the sample range are studied as both experiment and control groups. Heparin injected in 10 seconds on the right side of the pouch and in 30 seconds on the left side. Conclusion; Ecchymosis development took place on a smaller rate on 30 seconds injections, over 10 seconds injection (p

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA32PT32FC
Journal Section Research Articles
Authors

Ayten Zaybak

Leyla Khorshıd

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Zaybak A, Khorshıd L. SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINDA İLACIN VERİLİŞ SÜRESİNİN EKİMOZ, HEMATOM VE AGRI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. EJM. 2005;44(2):95-9.