BibTex RIS Cite

ENDOMETRIAL NEOPLASIA WITH ADJUVANT TAMOXIFEN TREATMENT IN BREAST CANCER PATIENTS : REPORT OF NON-ENDOMETRIOID SUBTYPES

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 101 - 105, 01.06.2005

Abstract

The aim of the present study is to report the clinicopathologic features of endometrial cancers subsequently develepod after adjuvant treatment of breast cancer with tamoxifen. Seven endometrial cancers in tamoxifen-treated breast cancer patients were treated at our institution between 1994 and 2002. Medical reports of the patients were evaluated retrospectively. All patients were postmenopausal and one patient was nulliparous. The age at discovery of the endometrial carcinoma ranged from 53-78. The menopausal age ranged from 40-53. Six of seven postmenopausal patients had postmenopausal uterine bleeding as the initial complaint. Only one patient was found to have endometrial cancer at annual gynecologic examination. Endometrial neoplasia was diagnosed by dilatation and curettage in all cases. The patients had been treated with 20 mg of tamoxifen daily for 1-14 years. Six patients were found to have endometrial carcinoma during adjuvant tamoxifen treatment. Only one patient developed endometrial carcinoma six years after the cessation of adjuvant tamoxifen treatment. Histopathologic examination of the specimens revelaed five cases of adenocarcinoma and two cases of sarcoma. Malignant mixed mesodermal tumor and adenosarcoma of the endometrium developed in long-term tamoxifen users (8 and 14 years, respectively). Patients with breast cancer using adjuvant tamoxifen treatment, especially the long-term users should be monitored for the possibility of endometrial neoplasia. It is notable that five out of seven endometrial malignancies were not of endometrioid subtype.

ADJUVAN TAMOKSİFEN TEDAVİSİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA ENDOMETRİAL NEOPLAZİ : NON-ENDOMETRİOİD ALT GRUPLARININ SUNUMU

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 101 - 105, 01.06.2005

Abstract

Bu çalışmanın amacı, meme kanserli hastalarda adjuvan tamoksifen tedavisi sonrasında gelişen endometrial kanserin klinik ve patolojik özelliklerini sunmaktır. Kliniğimizde; 1994 ve 2002 yılları arasında, meme kanseri nedeniyle tamoksifen kullanımı sonrasında endometrial kanser tanısı ile tedavi edilen yedi hastayı inceledik. Hastaların tıbbi bilgilerini retrospektif olarak değerlendirdik. Bütün hastalar postmenapozal dönemdeydi ve bir hasta nullipardı. Endometrial kanser, hastalarda 53-78 yaş arasında ortaya çıkmıştır. Hastaların menapoz yaşları 40-53 yaş arasındadır. Yedi postmenapozal hastanın altısında, ilk şikayet postmenapozal uterin kanamadır. Sadece bir hastada endometrial kanser yıllık jinekolojik muayane sırasında saptanmıştır. Tüm hastalarda endometrial kanser tanısı dilatasyon ve küretaj ile konmuştur. Hastalar 1-14 yıl arasında, günlük 20 mg tamoksifen ile tedavi edilmiştir. Altı hastada, adjuvan tamoksifen tedavisi sırasında endometrial kanser saptanmıştır. Sadece bir hastada, adjuvan tamoksifen tedavisi kesildikten altı yıl sonra endometrial kanser gelismiştir. Örneklerin histolojik değerlendirilmesinde, beş hastada adenokarsinom ve iki hastada sarkom saptanmıştır. Endometriumun malign mikst mezodermal tümör ve adenosarkomu uzun dönem tamoksifen kullananlarda gelişmiştir (8 ve 14 yılda gözlendi). Adjuvan tamoksifen tedavisi kullanan meme kanserli hastalar, özellikle uzun süre kullananlar, endometrial kanser olasılığı açısından izlenmelidir. Yedi endometrial malignitenin, ikisinin non-endometrioid altgrubunda olması dikkate alınmalıdır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA95HG78SS
Journal Section Research Articles
Authors

Yıldız Erhan

Osman Zekioğlu

Mustafa COŞAN Terek

Levent Akman

Aydın Özsaran

Yılmaz Dikmen

Fatih Şendağ

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Erhan Y, Zekioğlu O, Terek MC, Akman L, Özsaran A, Dikmen Y, Şendağ F. ADJUVAN TAMOKSİFEN TEDAVİSİ ALAN MEME KANSERLİ HASTALARDA ENDOMETRİAL NEOPLAZİ : NON-ENDOMETRİOİD ALT GRUPLARININ SUNUMU. EJM. 2005;44(2):101-5.