Research Article
BibTex RIS Cite

131 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA, C-ERBB-2 ARTMIŞ EKSPRESYONUNUN, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 111 - 115, 01.06.2005

Abstract

C-erbB-2 onkogeni, p185 olarak bilinen, epidermal büyüme faktörü ailesine ait, tirozin kinaz aktiviteli bir transmembran glikoproteinini kodlar. Meme kanserinde c-erbB-2' nin artmış ekspresyonu kötü prognozla ilişkilidir. Bu çalışmada, 131 invaziv duktal karsinom vakasına ait parafin doku kesitleri incelendi. C-erbB-2 artmış ekspresyonu ile diğer prognostik belirleyiciler (yaş, tümör boyutu, lenf nodu tutulumu, tümör grade' i, lenfovasküler invazyon, nöral invazyon, ekstensif intraduktal karsinom, östrojen ve progesteron reseptör statüsü, p53 ) arasındaki ilişki değerlendirildi. Sonuçlarımız, c-erbB-2 artmış ekspresyonunun yaş (p=0.02), tümör grade' i( p=0.001), östrojen reseptörü (p=0.017), p53 (p=0.047) ile istatiksel olarak ilişkili olduğunu gösterdi. Bu çalışma, c-erbB-2 onkogeninin, meme kanserinde, diğer klinikopatolojik-moleküler faktörlerle ilişkili önemli bir biyolojik belirleyici olduğunu göstermiştir.

CORRELATION OF C-ERBB-2 OVEREXPRESSION WITH HISTOPATHOLOGIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL PROGNOSTIC FACTORS IN 131 INVASIVE DUCTAL CARCINOMA CASES

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 111 - 115, 01.06.2005

Abstract

C-erbB-2 oncogene, encodes a transmembran glycoprotein with tyrosine kinase activity known as p185, which belongs to the family of epidermal growth factors. Its overexpression in breast cancer has been correlated with poor prognosis. In this study, paraffin-embedded tumor sections from 131 invasive ductal carcinoma cases were analyzed . The relationship between c-erbB-2 overexpression and other prognostic markers (age, tumor size, lymph node involvement, tumor grade, lymphovascular invasion, neural invasion, extensive intraductal carcinoma, estrogen, progesteron receptor status and p53) were examined. Our results showed that, c-erbB-2 overexpression is statistically correlated with age (p=0.02), tumor grade (p=0.001), estrogen receptor (p=0.0017) and p53 (p=0.047). This study confirmed that c-erbB-2 oncogene, related to other clinicopathological-molecular factors, is an important biologic marker in breast cancer.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Other ID JA44GJ25UF
Journal Section Research Articles
Authors

Ebru Arabacı

Gülay Bilir

Işın Pak

Ali E. Demirbağ

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Arabacı E, Bilir G, Pak I, Demirbağ AE. 131 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA, C-ERBB-2 ARTMIŞ EKSPRESYONUNUN, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI. EJM. 2005;44(2):111-5.