BibTex RIS Cite

MANAGEMENT OF THE PREGNANCIES COMPLICATED WITH RH ALLOIMMUNIZATION: REPORT OF A CASE

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 119 - 122, 01.06.2005

Abstract

Haemolytic disease of the fetus due to Rh alloimmunization was one of the major cause of the perinatal mortality and morbidity in the past. The incidence has decreased to 1-6 / 1000 birth in last 50 years because of the development in the managemet and therapy of the disease. In this report, the management of the Rh isoimmunization were discussed in the light of two different hydrops fetalis cases, diagnosed at our department.

RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 119 - 122, 01.06.2005

Abstract

Rh uyuşmazlığına bağlı oluşan hemolitik hastalık, geçmişte perinatal mortalite ve morbiditenin önemli bir sebebiydi. Son 50 yıl içinde takip ve tedavide ortaya çıkan gelişmelerle, insidans hızla azalarak 1000 doğumda 1-6'lara kadar inmiştir. Bu yayında kliniğimizde hidrops fetalis tanısı almış iki olgu bildirilmiş ve rhesus alloimmunizasyonu olan gebeliklerdeki yaklaşım tartışılmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA74SJ25CR
Journal Section Case Reports
Authors

Sermet Sağol

Fuat Akercan

Pınar Solmaz Yıldız

Mert Kazandı

Teksin Çırpan

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Sağol S, Akercan F, Yıldız PS, Kazandı M, Çırpan T. RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU. EJM. 2005;44(2):119-22.