BibTex RIS Cite

INVASIVE MOLE HYDATIFORM : CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 127 - 130, 01.06.2005

Abstract

Although invasive mole is seen in fertil young women rarely, because of fatal outcomes it is important to treat it rapidly. We presented 37-year-old and 42 –year-old patient with vaginal bleeding after endometrial curettage and 25-year-old patient who has a continuous high level of human chorionic gonadotropin (hCG) after endometrial curettage. We diagnosed invasive mole and performed chemotherapy. We performed hysterectomy to the two patients who completed the parity and follow-up of the patient which hCG value is negative and wishes to preserve fertility. After molar pregnancy curratege, 15-20% patients can develop postmolar gestational trophoblastic diseaes . The vaginal bleeding that continues after molar pregnancy curettage, high or not decrease value of hCG and the persistant theca lutein cysts are the most frequency findigs. The patients must be researched for metastasis. Usually, after curettage chemotherapy is necessary and sometimes hysterectomy can be done.

İNVAZİV MOL HİDATİDİFORM : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 127 - 130, 01.06.2005

Abstract

İnvaziv mol nadir görülmesine rağmen, doğurganlık çağındaki genç kadınlarda gözlenmesi ve hızlı tedavi edilmezse mortal sonuçları nedeni ile önemlidir. Makalemizde 37 yaşında ve 42 yaşında, küretaj sonrası devam eden vajinal kanama ve 25 yaşında küretaj sonrası human koryonik gonadotropin (hCG) değerinde devam eden yükselme nedeni ile başvuran üç hastamız sunulmuştur. İnvaziv mol tanısı alan hastalara kemoterapi uygulandı. Paritesini tamamlamış olan iki hastamıza histerektomi uygulandı, fertilitesinin korunması arzusu olan hastamıza ise hCG değeri negatif olduğu için takibe alındı. Molar gebelik küretajı sonrasında, hastaların %15-20'inde postmolar gestasyonel trofoblastik hastalık gelişebilir. Küretaj sonrasında devam eden vaginal kanama, hCG değerlerinin düşmemesi veya yükselmesi ve kalıcı teka lutein kistleri en sık gözlenen bulgulardır. Bu hastalarda metastaz araştırması yapılmalıdır. Genellikle, küretaj sonrasında kemoterapi gerekir ve bazende histerktomi yapılabilir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA97BZ28ER
Journal Section Case Reports
Authors

Mustafa Cosan Terek

Levent Akman

Osman Zekioglu

Yılmaz Dikmen

Yıldız Erhan

Mustafa Ulukuş

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Terek MC, Akman L, Zekioglu O, Dikmen Y, Erhan Y, Ulukuş M. İNVAZİV MOL HİDATİDİFORM : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ. EJM. 2005;44(2):127-30.