BibTex RIS Cite

PEUTZ-JEGHERS SYNDROME AND JEJUNAL INTUSSUSEPTION : A CASE REPORT

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 131 - 133, 01.06.2005

Abstract

Peutz-Jeghers syndrome is an autosomal dominant inherited disorder characterized by gastrointestinal hamartomatous polyps in association with mucocutaneous melanocytic pigmentation. Although this syndrome is rare, patient follow-up care should be done a life long since the increased risk for intussusception secondary to bowel obstruction and malignancy in the elderly. This case report presents a 33-year-old male with Peutz-Jeghers syndrome diagnosed at the age of 18. The patient admitted with symptoms like abdominal pain, nausea and vomitting, especially increasing postprandial. Enteroclysis study revealed 2 polyps located in the jejenum, each 4 cm in diameter, and a jejuno-jejunal intussusception, originating from these polips. A laparomy was carried out and the intussusception was restored manually. Enterotomy was performed to treat polyps by polypectomy. It is suggested that patients with Peutz-Jeghers syndrome should also be monitored for intestinal intussusception and bowel ischemia. Early diagnosis is fundamental.

PEUTZ - JEGHERS SENDROMU VE JEJUNAL İNTUSSUSSEPSİYON: BİR OLGUNUN SUNUMU

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 131 - 133, 01.06.2005

Abstract

Peutz-Jeghers sendromu, gastrointestinal sistemde hamartomatöz polipler ve mukokütanöz melanin pigmentasyonu ile karakterize otozomal dominant geçişli kalıtsal bir hastalıktır. Ender görülmekle birlikte bu hastalar, intussepsiyona bağlı barsak obstrüksiyonu ve ileri yaşta gelişebilecek malignite riski nedeniyle ömür boyu yakından takip edilmelidir. Bu olgu sunumunda 18 yaşında Peutz-Jeghers sendromu tanısı almış ve cerrahi tedavi uygulanmış 33 yaşında erkek hasta sunulmaktadır. Karın ağrısı ve özellikle yemeklerden sonra bulantı-kusma şikayetleri ile başvuran hastanın yapılan enteroklizis tetkikinde jejenumda, her biri 5 cm çaplı polip ve polibe bağlı jejuno-jejunal intussepsiyon saptanması üzerine hastaya laparotomi uygulandı. Manuel redüksiyon ile intussepsiyonu giderilen hastaya uygulanan enterotomi eşliğinde poliplere yönelik polipektomi gerçekleştirildi. Peutz-Jeghers sendromlu hastalarda intestinal intussepsiyon ve buna bağlı olarak iskemi gelisebileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Bu durumda erken tanı esastır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA43KS64CF
Journal Section Case Reports
Authors

Özer Makay

M. Gökhan Ünsal

Erhan Akgün

Halit Osmanoğlu

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Makay Ö, Ünsal MG, Akgün E, Osmanoğlu H. PEUTZ - JEGHERS SENDROMU VE JEJUNAL İNTUSSUSSEPSİYON: BİR OLGUNUN SUNUMU. EJM. 2005;44(2):131-3.