BibTex RIS Cite

ACRAL MYXOINFLAMMATORY FIBROBLASTIC SARCOMA (INFLAMMATORY MYXOHYALINE TUMOR OF DISTAL EXTREMITIES) : CASE REPORT

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 135 - 137, 01.06.2005

Abstract

We present a case of acral myxoinflammatory fibroblastic sarcoma of subcutaneous tissue on the right hand of a 44- year-old woman. The mass appeared clinically as subcutaneous nodule with a recent history of slow growth. Microscopically, there were inflammatory cells and lipoblast or ganglion like cells in a myxoid stroma. Immunohistochemically the tumor cells were immunoreactive for vimentin, CD68, pancytokeratin and CD34 and were negative for smooth muscle actin, desmin, EMA, HMB-45, LCA, CD30, ALK1, NSE, GFAP, chromogranin, p53, Ki67 and S-100 protein. We emphasize the importance of distinguishing this lesion from other benign and malignant myxoid tumors of soft tissue.

AKRAL MİKSOİNFLAMATUAR FİBROBLASTİK SARKOM (DİSTAL EKSTREMİTENİN MİKSOHYALİN YANGISAL TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 135 - 137, 01.06.2005

Abstract

Sağ elin subkutan dokusuna ait bölgede akral miksoinflamatuar fibroblastik sarkom tanısı alan 44 yaşındaki kadın olgu sunulmuştur. Kitle klinik olarak, son zamanlarda yavaş büyüme öyküsü gösteren subkutan nodül şeklinde ortaya çıkmıştır. Mikroskopik incelemede miksoid stroma içerisinde inflamatuar hücreler ile lipoblast veya ganglion benzeri hücreler saptanmıştır. İmmünohistokimyasal olarak tümör hücreleri vimentin, CD34, pansitokeratin ve CD 68 için immunoreaktif olup, EMA, HMB45, desmin, düz kas aktini, LCA, CD30, ALK-1, NSE, GFAP, kromogranin, Ki67, p53 ve S-100 için negatif bulunmuştur. Bu lezyonun, yumuşak dokunun diğer benign ve malign miksoid tümörlerinden ayırt edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA68SR48GU
Journal Section Case Reports
Authors

Enver Vardar

Sibel Demir

Hakan Postacı

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Vardar E, Demir S, Postacı H. AKRAL MİKSOİNFLAMATUAR FİBROBLASTİK SARKOM (DİSTAL EKSTREMİTENİN MİKSOHYALİN YANGISAL TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU. EJM. 2005;44(2):135-7.