BibTex RIS Cite

SURVEY OF DERMATITIS CASES DUE TO CEMENT IN SUFFIAN CEMENT FACTORY

Year 2006, Volume: 45 Issue: 3, 179 - 183, 01.09.2006

Abstract

Background and objectives: Cement as an important factor for extension and development of the industries, towns and housing is of utmost importance. Nowadays, there are 12 major cement factories with 10000 workers in our country.Dermatitis is the most significant disease prevalented in such factories and the aim of this study is to determine the rate of dermatitis cases due to cement and to diagnose their causes and existing predisposing factors that are useful in treatment of the patients and prevention of the disease Material and method : In this study, 542 workers of TABRIZ suffian cement factory were studied average ages were from 21 to 60 years old. Survey variables include work period the way of contact with cement, primary location of lesion appearance, predisposing factors the relation between the creation of dermatitis and worker's working environment in the factory and the relation between the work period and the disease creation and prevalence percentage of dermatitis.To complete this survey we prepared some questionnaires which were answered by the factory workers. Results: According to the obtained results, 153 workers out of 542 were affected with dermatitis (28.2 %). The most affected area in these patients were their palms. Furthermore, there is a meaningful relation between the worker`s working location and the rate of dermatitis appearance. To prove this fact we can take the workers of loading center into considera, 62.5 % of them had been affected with dermatitis and there was also a direct relation between their work period and disease prevalence in the factory. Conclusion: High prevalence rate of dermatitis due to cement is because of disobeying the work hygene and safety rules in the factory and the existence of several allergens in cement.To decrease the rate of danger , accurate sanitation rules are necessary and can be helpful .

SUFFIAN ÇİMENTO FABRİKASINDA ÇİMENTO'YA BAĞLI DERMATİT OLGULARINI İNCELEYEN BİR GÖZLEM ÇALIŞMASI

Year 2006, Volume: 45 Issue: 3, 179 - 183, 01.09.2006

Abstract

Amaç: Endüstrilerin gelişimi ve genişlemesi için önemli bir faktör olan çimento, şehirler ve konutlar kurulması için de son derece önemlidir. Günümüzde, İran'da 10000 işcisi ile 12 büyük çimento fabrikası vardır. Dermatit bazı fabrikalarda hüküm süren en önemli hastalıktır. Bu çalışmanın amaçları çimento ile ilişkili dermatit'in oranını, nedenlerini, ve oluşumuna yol açan faktörleri belirlemek ve hastalığın önlenmesi ve hastaların tedavisinde yararlı olabilecek faktörleri saptamaktır. Gereç Yöntem: Yaşları 21-60 arasında değişen 542 Tabriz suffian çimento fabrika işçisi çalışmaya dahil edildi. Örneklemde aşağıdaki değişkenlere ait parametreler incelendi: çalışma dönemi, çimento ile temas yolu, lezyonların esas lokalizasyonları, dermatit oluşumu ile işçilerin çalışma ortamları arasındaki ilişki, çalışma süresi ile hastalık oluşumu arasındaki ilişki, dermatit prevelansı. İşciler tarafından doldurulmak üzere bir anket formu hazırlandı. Bulgular : Dermatit 542 işçinin 153'ünde (%28.2) vardı. En çok etkilenen bölgeler avuç içleri idi. Dermatit görülmesi ile işçilerin çalışma yerleri arasında anlamlı bir ilişki vardı. Yükleme bölgesinde çalışan işçiler ele alındığında dermatit işçilerin %62.5 ‘unda vardı. Dermatit sıklığı ile fabrikada çalışma süreci arasında anlamlı direkt bir ilişki saptandı. Sonuç. Yüksek dermatit oranının çalışma hijyeninine uyulmaması, fabrika güvenlik kurallarına uyulmaması ve çimentoda bulunan allerjenler sonucu oluştuğu düşünülmüştür. Sanitasyon önlemlerinin alınmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA68SK58VK
Journal Section Research Articles
Authors

Effat Khodaeıanı

Mehdi Amırnıa

Shahla Babaınejad

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 1, 2006
Published in Issue Year 2006Volume: 45 Issue: 3

Cite

Vancouver Khodaeıanı E, Amırnıa M, Babaınejad S. SUFFIAN ÇİMENTO FABRİKASINDA ÇİMENTO’YA BAĞLI DERMATİT OLGULARINI İNCELEYEN BİR GÖZLEM ÇALIŞMASI. EJM. 2006;45(3):179-83.