Volume: 45 Issue: 3, 9/1/06

Year: 2006

Research Articles

 

1. İNTERFAZ HÜCRELERİNDE FLÜORESAN IN-SITU HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE ANÖPLOİDİ ARANMASI

Research Article

4. BİR HERBİSİT OLAN 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)’ in SIÇANLARDA TESTİS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ

 

7. EGE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİNDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONU ALICI VE DONÖRLERİNDEKİ FAKTÖR V LEİDEN GEN MUTASYONUNUN PREVALANSI

Case Reports

 

9. MEMENİN HİSTİOSİTOİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU

 

10. ERİŞKİN BİR HASTADA DEMONSTRACTİF RADYOGRAFİK BULGULARIYLA PRİMER TÜBERKÜLOZ

 

11. TİROİD HEMİAGENEZİSİ: GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ BİZİ YANILTABİLİR Mİ?

 

12. OTOLOG KEMİK İLİĞİ NAKLİ UYGULANAN BİR HASTADA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONU

 

13. PEELİNG SONRASI İNDÜKLENEN DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSU