Volume: 45 - Issue: 3

Year: 2006

Research Articles

1. İNTERFAZ HÜCRELERİNDE FLÜORESAN IN-SITU HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE ANÖPLOİDİ ARANMASI

Research Article

4. BİR HERBİSİT OLAN 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)’ in SIÇANLARDA TESTİS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ

7. EGE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİNDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONU ALICI VE DONÖRLERİNDEKİ FAKTÖR V LEİDEN GEN MUTASYONUNUN PREVALANSI

Case Reports

9. MEMENİN HİSTİOSİTOİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU

10. ERİŞKİN BİR HASTADA DEMONSTRACTİF RADYOGRAFİK BULGULARIYLA PRİMER TÜBERKÜLOZ

11. TİROİD HEMİAGENEZİSİ: GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ BİZİ YANILTABİLİR Mİ?

12. OTOLOG KEMİK İLİĞİ NAKLİ UYGULANAN BİR HASTADA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONU

13. PEELİNG SONRASI İNDÜKLENEN DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSU