BibTex RIS Cite

PRIMARY TUBERCULOSIS WITH DEMOSTRATIVE RADIOGRAPHIC RESULTS IN AN ADULT PATIENT

Year 2006, Volume: 45 Issue: 3, 199 - 202, 01.09.2006

Abstract

A 21-year-old woman with a two-month history of left pleuritic chest pain, fatigue, cough and night sweating was referred to our department. The postero-anterior chest radiogram showed left-sided pleural effusion, extending to the edge of the fourth anterior rib; left hilary enlargement and a 2x3 cm semi-homogenous density with its irregular shape on the left upper zone. There were many linear densities between this lesion and left hilus. A thoracentesis was performed from the left hemithorax. Pleural fluid biochemistry showed an exudative pleurisy with high Adenosine Deaminase (ADA) level of 59 U/L. In the cytological examination of the pleural fluid, there were many lymphocytes, and no mesothelial cell. The sputum smears for acid-fast bacilli were negative three times. The culture was positive for AFB on the first month. The patient was established as primary tuberculosis because of Ghon complex on the Chest X-Ray, laboratory findings and her history. On the tirth week of antituberculosis therapy with Isoniasid, Rifampicine, Morphozinamide and Streptomycine, the pleural fluid improved and Ghon complex regressed after the treatment. This case was presented for its demonstrative radiological findings for primary tuberculosis.

ERİŞKİN BİR HASTADA DEMONSTRACTİF RADYOGRAFİK BULGULARIYLA PRİMER TÜBERKÜLOZ

Year 2006, Volume: 45 Issue: 3, 199 - 202, 01.09.2006

Abstract

Yirmi bir yaşında kadın hasta 2 aydan beri devam eden sol yan ağrısı, halsizlik, öksürük ve gece terlemesi yakınmalarıyla başvurmuştur. Posteroanterior akciğer radyogramında sol altta 4. kosta ön kenarına kadar ulaşan ve plevral effüzyonla uyumlu olduğu düşünülen homojen dansite artışı, ayrıca sol hiler genişleme ve sol üstte 2x3 cm boyutlarında düzensiz kenarlı yarı homojen dansite artışıyla birlikte bu lezyonla sol hilus arasında uzanan lineer dansiteler saptanmıştır. Sol hemitorakstan yapılan torasentez sonucunda eksuda niteliğinde sıvı alınmış ve adenozin deaminaz (ADA) düzeyinin ise 59 U/L gibi yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sıvının sitolojik incelemesinde lenfositten zengin olduğu, mezotel hücrelerinin görülmediği belirtilmiştir. Olguda balgam direkt bakısında ARB üç kez negatif bulunmuştur. Bir aylık tüberküloz kültüründe üreme olmuştur. Akciğer radyogramındaki demonstratif ghon kompleksi görünümü, tüberküloz plöritini düşündüren laboratuvar bulguları ve anamneziyle birlikte primer tüberküloz düşünülmüştür. İzoniazid, rifampisin, morfozinamid ve streptomisinden oluşan antitüberküloz tedavisinin üçüncü haftasında plevral sıvının gerilediği ve ghon kompleksinin küçüldüğü görülmüştür. Bu vaka primer tüberküloz için demonstratif radyografik bulgular nedeniyle sunulmuştur.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA44YT38FN
Journal Section Case Reports
Authors

Gürsel Çok

Ayşegül BAYSAK Alpaydın

Fatih Tekin

Tülin Aysan

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 1, 2006
Published in Issue Year 2006Volume: 45 Issue: 3

Cite

Vancouver Çok G, Alpaydın AB, Tekin F, Aysan T. ERİŞKİN BİR HASTADA DEMONSTRACTİF RADYOGRAFİK BULGULARIYLA PRİMER TÜBERKÜLOZ. EJM. 2006;45(3):199-202.