BibTex RIS Cite

HISTIOCYTOID CARCINOMA OF THE BREAST: A CASE REPORT

Year 2006, Volume: 45 Issue: 3, 195 - 198, 01.09.2006

Abstract

Histiocytoid carcinoma is a rare type of breast tumor. It was first reported in 1973 by Hood et al. with eyelid metastasis of breast carcinoma. Since then, only isolated cases have been reported and the histogenesis of histiocytoid carcinoma is still controversial. In many reports, it has been considered as a variant of lobular carcinoma. In this report, we described a case of histiocytoid carcinoma in a 74-year-old woman.

MEMENİN HİSTİOSİTOİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU

Year 2006, Volume: 45 Issue: 3, 195 - 198, 01.09.2006

Abstract

Histiositoid karsinom nadir görülen bir meme tümörüdür. İlk kez 1973 yılında Hood tarafından göz kapağına metastaz yapmış bir meme karsinomunda rapor edilmiştir. O tarihten bu yana izole olgu sunumları tarzında bildirilen histiositoid karsinomunun histogenezi halen tartışmalıdır. Birçok yayında pleomorfik lobuler karsinomun bir varyantı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada 74 yaşındaki kadın hastada görülen histiositoid karsinom olgusu sunulmuştur.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA76PA86NK
Journal Section Case Reports
Authors

Metin Akbulut

Osman Zekioğlu

Necmettin Özdemir

Levent Yeniay

Murat Kapkaç

Publication Date September 1, 2006
Submission Date September 1, 2006
Published in Issue Year 2006Volume: 45 Issue: 3

Cite

Vancouver Akbulut M, Zekioğlu O, Özdemir N, Yeniay L, Kapkaç M. MEMENİN HİSTİOSİTOİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU. EJM. 2006;45(3):195-8.