Volume: 47 - Issue: 3

Year: 2008

Research Articles

2. Tiroit sintigrafilerinde piramidal lobun görülme sıklığı

6. Çocuklarda peritoneal eşitlenme testi (PET)

Case Reports

8. Gastrointestinal stromal tümör kuşkusu yaratan inflamatuvar fibroid polip

10. İntralober akciğer sekestrasyonu

12. Ender bir karında kitle nedeni - mezenterik fibromatosis

13. Göğüs duvarı tümörünü taklit eden organize pnömoniler