Volume: 51 Issue: 1, 3/1/12

Year: 2012

Research Articles

Case Reports

 

8. L-2-hidroksi glutarik asidüri

 

9. Tanısı genellikle ameliyat sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi

 

11. Çocuklarda invajinasyonun nadir bir nedeni: Apendiks müsinöz kistadenomu