Volume: 52 Issue: 4, 12/1/13

Year: 2013

Research Articles

 

5. Ablatio plasenta vakalarında perinatal sonuçlar ve plasenta bulguları

Case Reports

 

8. Floroskopi rehberliğinde göğüs duvarından yabancı cisim çıkarılması

 

9. Yanlışlıkla intra-arteriyel atrakuryum enjeksiyonu yapılan pediatrik olgu

 

10. Psödoksantoma elastikum ve kalsinozis kutis

 

12. Karın duvarında nekrotizan fasiite neden olmuş Amyand herni

Reviews

Letters to the Editor