Volume: 53 Issue: 2, 6/1/14

Year: 2014

Research Articles

 

. Laparoskopik splenektomi

 

. Plasenta previa olgularında gebelik sonuçları

Case Reports

 

. Neonatal yoksunluk sendromu olan prematüre bebek

 

. Travmatik hepato-pankreatiko-duodenal yaralanmalara güncel yaklaşım: Olgu sunumu ve literatüre bakış

 

. Hepatik lipom: Radyolojik bulgular

Reviews