Volume: 53 - Issue: 2

Year: 2014

Research Articles

. Plasenta previa olgularında gebelik sonuçları

. Laparoskopik splenektomi

Case Reports

. Neonatal yoksunluk sendromu olan prematüre bebek

. Hepatik lipom: Radyolojik bulgular

. Travmatik hepato-pankreatiko-duodenal yaralanmalara güncel yaklaşım: Olgu sunumu ve literatüre bakış

Reviews