PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Recurrent episodes of hyperkalemia in a case with renal cell carcinoma

Year 2014, Volume 53, Issue 4, 228 - 230, 01.12.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344095

Abstract

Hyperkalemia is one of the most urgent entities in clinical practice. The importance of hyperkalemia arises from its cardiovascular effects that can be mortal. Relapsing hyperkalemia is rare and usually associated with renal disorders. Renal tubular acidosis is one of them. Although Type 4 renal tubular acidosis is generally associated with diabetes mellitus, this entity also may accompanied by other disorders. Renal cell carcinoma is the most common type of kidney cancer in adults and recently sunitinib is being widely used in advanced renal cell carcinoma. Sometimes hyperkalemia may be caused by multiple contributing factors.

Renal hücreli karsinom tanılı bir olguda tekrarlayan hiperkalemi atakları

Year 2014, Volume 53, Issue 4, 228 - 230, 01.12.2014
https://doi.org/10.19161/etd.344095

Abstract

Hiperkalemi klinik pratiğin en önemli acillerinden biridir. Bu önemini ölümcül olabilen kardiyak etkilerinden almaktadır. Tekrarlayan hiperkalemi nadir görülür ve genellikle nefrolojik kökenlidir. Renal tübüler asidozlar da bunlardan biridir. Tip 4 renal tübüler asidoz genelde diabetes mellitusla birliktelik göstermekle beraber birçok klinik duruma eşlik edebilir. Renal hücreli karsinom erişkinlerde böbreğin en sık görülen malign tümörüdür. Son dönemlerde sunitinib ileri evre renal hücreli karsinom tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Bazen hastalarda hiperkalemiye katkıda bulunan birden fazla etken olabilir.

Details

Other ID JA22AR83UN
Journal Section Case Reports
Authors

Lp A This is me


Akdam H This is me


Ünsal A This is me


Uyanık Ö This is me


Ayhan M This is me


Çulhacı N This is me


Akar H This is me


Eniçerioğlu Y This is me

Publication Date December 1, 2014
Application Date December 1, 2014
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 53, Issue 4

Cite

Vancouver A L. , H A. , A Ü. , Ö U. , M A. , N Ç. , H A. , Y E. Renal hücreli karsinom tanılı bir olguda tekrarlayan hiperkalemi atakları. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(4): 228-230.