Volume: 53 - Issue: 4

Year: 2014

Research Articles

. Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?

. Midazolam postoperatif bulantı ve kusmayı etkiler mi?

. AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

Case Reports

. Mitotik aktif sellüler fibrom

. Renal hücreli karsinom tanılı bir olguda tekrarlayan hiperkalemi atakları

. Bir çocukta tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu

Reviews

Letters to the Editor

. Yeni kök hücreler