Volume: 53 Issue: 4, 12/1/14

Year: 2014

Research Articles

 

. Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?

 

. Midazolam postoperatif bulantı ve kusmayı etkiler mi?

 

. AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

Case Reports

 

. Mitotik aktif sellüler fibrom

 

. Akut myeloid lösemi hastasında kronik dissemine kandidiyazisin başarılı tedavisi

 

. Bir çocukta tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu

 

. Renal hücreli karsinom tanılı bir olguda tekrarlayan hiperkalemi atakları

Reviews

 

. Gen tedavisinin temel ilkeleri ve son gelişmeler

Letters to the Editor

 

. Yeni kök hücreler