BibTex RIS Cite

Retrospective comparison of pneumonia occurence in patients with chronic obstructive pulmonary disease using inhaled combination or inhaled long acting beta agonist alone

Year 2015, Volume: 54 Issue: 1, 4 - 7, 01.03.2015

Abstract

Aim: Data from recent studies revealed that the use of combinations of inhaled corticosteroids and long acting beta 2 agonists (LABA) may increase pneumonia risk in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. The aim of this retrospective study is to compare the occurence of pneumonia in COPD patients who received regularly inhaled corticosteroid and LABA combinations with the patients who received inhaled LABA only. Materials and Methods: Sixty-two COPD patients were included in the study. Patients were divided into 2 groups according to the inhaled agents they used; “combination group” (31 patients; 26 male, 5 female; median age±SD: 68±9) and “LABA group” (31 patients; 27 male, 4 female; median age±SD: 66±8). Medical recotds of patients were retrospectively evaluated and all patients were contacted via telephone. Results: Ten patients in combination group had severe or very severe COPD (FEV1

Kombine preparat ya da tek başına uzun etkili beta agonist kullanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında pnömoni gelişme oranının retrospektif olarak karşılaştırılması

Year 2015, Volume: 54 Issue: 1, 4 - 7, 01.03.2015

Abstract

Amaç: Son çalışmalarda, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olgularında kombine preparat (uzun etkili beta agonist+inhale steroid) kullanımının pnömoni riskini arttıracağına dair bazı veriler elde edilmiştir. Bu retrospektif çalışmanın amacı, düzenli olarak inhale kombine preparat ya da sadece uzun etkili beta 2 agonist (long acting beta 2 agonist, LABA) kullanan KOAH olgularında pnömoni gelişim oranlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Altmış iki 62 KOAH olgusu çalışmaya alındı. Hastalar kullandıkları inhale ajana göre “kombine grubu” (31 olgu; 26 erkek, 5 kadın; ortalama yaş±SS: 68±9) ve “LABA” grubu (31 olgu; 27 erkek, 4 kadın, ortalama yaş±SS: 66±8) olarak iki gruba ayrıldı. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi ve her hastayla telefonla görüşüldü. Bulgular: Hastalık ağırlık derecesi kombine grubunda 10 hasta ve LABA grubunda 8 hasta ağır ya da çok ağır (FEV1

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA44BA68PA
Journal Section Research Articles
Authors

Tuğba ÖNALAN Ayşegül BAYSAK Jülide Çeldir EMRE Özer ÖZDEMİR Mustafa Hikmet Özhan

Publication Date March 1, 2015
Submission Date March 1, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 54 Issue: 1

Cite

Vancouver Özhan TÖABJÇEÖÖMH. Kombine preparat ya da tek başına uzun etkili beta agonist kullanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında pnömoni gelişme oranının retrospektif olarak karşılaştırılması. EJM. 2015;54(1):4-7.