Volume: 54 Issue: 1, 3/1/15

Year: 2015

Research Articles

 

. Deneysel tirotoksikoz modelinde sıçan ovaryum dokusu rejenerasyon yeteneği ve kapasitesi

 

. AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

 

. Proksimal üreter taşı olan 96 olguda ESWL tedavisi sonuçları

 

. Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler

Case Reports

 

. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hastada nazal miyaz

 

. Son dönem böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni: Fabry hastalığı

 

. Histeroskopik polipektomi esnasında uterin rüptür

 

. Bilateral ovaryan kapiller hemanjiom

Reviews

 

. Oftalmik cerrahide anestezi