Volume: 54 - Issue: 1

Year: 2015

Research Articles

. Proksimal üreter taşı olan 96 olguda ESWL tedavisi sonuçları

. AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

. Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler

. Deneysel tirotoksikoz modelinde sıçan ovaryum dokusu rejenerasyon yeteneği ve kapasitesi

Case Reports

. Histeroskopik polipektomi esnasında uterin rüptür

. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hastada nazal miyaz

. Son dönem böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni: Fabry hastalığı

. Bilateral ovaryan kapiller hemanjiom

Reviews

. Oftalmik cerrahide anestezi