BibTex RIS Cite

A rare cause of enterocutaneous fistula: Intraperitoneal mesh fold

Year 2015, Volume: 54 Issue: 1, 39 - 40, 01.03.2015
https://doi.org/10.19161/etd.344107

Abstract

In this report, a case of enterocutaneous fistula was presented which was developed due to the compression of folding of the adhesion barrier mesh placed intraperitoneally. After removal of the mesh, fistula was excised and intestine was sutured primarily. The skin was sutured primarily without fascial closure. Eventration was developed as a result of skin necrosis. After surface of the intestine was covered by the granulation tissue, it was closed with autologous skin graft. The case was discussed about possible risk factors and treatment options in the light of pertinent literature.

Enterokutan fistülün nadir bir sebebi: İntraperitoneal mesh katlantısı

Year 2015, Volume: 54 Issue: 1, 39 - 40, 01.03.2015
https://doi.org/10.19161/etd.344107

Abstract

Bu yazıda, intraperitoneal yerleştirilen adezyon bariyerli mesh katlantılarının ince barsağa basısı sonucu enterokutan fistül gelişen bir olgu sunulmaktadır. Hastadaki mesh çıkarıldıktan sonra fistül eksize edildi ve barsak primer sütürle kapatıldı. Fasya defektine dokunulmaksızın cilt dikildi. Cilt nekrozu sonucu evantrasyon gelişti. Barsakların üzeri granülasyon dokusu ile kaplandıktan sonra cilt greftiyle kapatıldı. Olgumuz olası risk faktörleri ve tedavi seçenekleri açısından literatür eşliğinde tartışıldı.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA37CR82YD
Journal Section Case Reports
Authors

Ömer Engin

Mehmet Yılmaz

Ulaş Urgancı

Publication Date March 1, 2015
Submission Date March 1, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 54 Issue: 1

Cite

Vancouver Engin Ö, Yılmaz M, Urgancı U. Enterokutan fistülün nadir bir sebebi: İntraperitoneal mesh katlantısı. EJM. 2015;54(1):39-40.